Қостанайоблыстықмәслихатының«Мәслихаттың 2019 жылғы15 сәуірдегі № 389 «Қоршаған орта сапасыныңҚостанайоблысышегіндегі 2019-2021 жылдарғаарналғаннысаналыкөрсеткіштерінбекітутуралы» шешімінеөзгерістеренгізутуралы»шешімініңжобасы 2020 жылғы15қыркүйектегіашықнормативтікқұқықтықактілерінің интернетпорталындаhttps://legalacts.egov.kz/arm/admin/viewcard?idжарияланған.