«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының 10-бабына сәйкес Қостанай облыстық мәслихаты шығып қалғандардың орнына Қостанай облыстық сайлау комиссиясының құрамына өзгерістер енгізу туралы хабарлайды.

Әрбір саяси партия тиісті сайлау комиссиясының құрамына бір кандидатура ұсынуға құқылы.

Саяси партия сайлау комиссиясының құрамына осы саяси партияның мүшелері болып табылмайтын кандидатураларды ұсынуға құқылы.

Саяси партиялардың ұсыныстары болмаған жағдайда мәслихаттар өзге де қоғамдық бірлестіктердің және жоғары тұрған сайлау комиссияларының ұсынысы бойынша сайлау комиссиясын сайлайды.

Саяси партиялар, өзге де қоғамдық бірлестіктер, олардың құрылымдық бөлімшелері және қалыптастырылатындарға қатысты жоғары тұрған сайлау комиссиялары 2020 жылғы 25 мамырдан бастап 8 маусымға дейін мәслихатқа мынадай құжаттарды ұсынады:

1) сайлау комиссияларының құрамына белгіленген нысан бойынша электрондық және қағаз форматтағы кандидатуралар туралы мәліметтер;

2) саяси партияның, қоғамдық бірлестіктің немесе олардың филиалдарының (өкілдіктерінің), жоғары тұрған сайлау комиссиясының тиісті сайлау комиссияларының құрамына кандидаттарды ұсыну туралы шешімінен үзінді көшірме;

3) саяси партияны, қоғамдық бірлестікті немесе олардың филиалдарын (өкілдіктерін) тіркеу туралы құжаттың көшірмесі;

4) кандидаттардың сайлау комиссиясының жұмысына қатысуға келісімі туралы белгіленген нысандағы өтініштері.

Сайлау комиссиясының құрамына ұсынылатын адам Сайлау туралы Конституциялық заңның талаптарына сәйкес келуге тиіс.

Сайлау комиссиясының мүшесі тиісті комиссия орналасқан әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында тұруға тиіс.

Бір сайлау комиссиясының құрамына жақын туыстары (ата-аналары, балалары, бала асырап алушылар, асырап алынғандар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, аталары, әжелері, немерелері) немесе жұбайы (зайыбы) кіре алмайды.

Мәслихатқа қағаз түрінде ұсынылатын барлық құжаттарға қол қойылуы, мөрмен расталуы және күні, орындаушы туралы белгі, оның тегі, аты-жөні және телефон нөмірі көрсетілген болуы тиіс.

Сайлау комиссияларының құрамы бойынша ұсыныстарды қабылдау 2020 жылғы 25 мамырдан бастап 8 маусым аралығында дүйсенбіден жұманы қоса алғанға  дейін сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін, үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін, жүзеге асырылатын болады.

 

 

Қостанай облыстық мәслихаты

Ещанов Сайлаубек Ерғазыұлы – Қостанай облыстық мәслихатының хатшысы. Мәслихаттың орналасқан жері: Қостанай қаласы,  Әл-Фараби даңғылы, 66, облыстық әкімдіктің ғимараты.

Жауапты тұлға: Төлегенова Қ.Қ., 8 (714) 2 575 601, Құрманғалиева Қ. Қ.  8 (714) 2 391 678, факс 53 03 10, электрондық поштаның мекенжайы oblmaslihat@kostanayoblmaslihat.gov.kz

Қостанай облыстық сайлау комиссиясының орналасқан жері: Қостанай қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 60.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-қосымша
          Мәслихаты
        (әкімшілік-аумақтық бірліктің атауы)
               
(әкімшілік-аумақтық бірліктің атауы)
                     сайлау комиссиялары құрамына кандидатураларды ұсыну бойынша
                   
     (саяси партияның, қоғамдық бірлестіктің, олардың құрылымдық бөлімшесінің жарғылық атауы және орналасқан жері)
саяси партияның, өзге қоғамдық бірлестіктің, олардың құрылымдық бөлімшесінің ұсынысы
№ р\б Учаске нөмірі Тегі Аты Әкесінің аты ЖСН
Туған кезі (күні, айы, жылы)
Жынысы Ұлты*
Білімі (жоғары, арнаулы орта, орта)
Мамандығы Жұмыс орны Лауазымы, қызмет телефоны Үй мекенжайы, пәтер, телефон
Қай партиядан, қоғамдық бірлестіктен немесе жоғары тұрған сайлау комиссиясынан ұсынылған
Партия мүшесі болып табылады ма (атауын көрсету)* сайлау комиссияларындағы жұмыс тәжірибесі, жыл
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
    Аумақтық сайлау комиссиясы
                                 
  Уәкілетті адамның қолы            
МО (жеке қолы) аты – жөні, тегі
Ескертпе:
1. *Қазақстан Республикасы Конституциясының 19-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының әрбір азаматы өзiнiң ұлтын және қай партияға жататынын немесе көрсетпеуге құқылы.
2. Ақпарат электрондық нысанда  және қағаз форматта тиісті мәслихатқа жіберіледі. Қағаз форматтағы мәліметтер тиісті жоғарыда аталған ұйымның мөрімен куәландырылады.
орын.:
тел.:

 

 

2-қосымша

 

Нысан

 

_____________________________________________________

(мәслихаттың толық атауы)

 

хатшысына

_________________________________________________________

(өтініш берушінің Т.А.Ә.)

 

_______________________________________________тұратын

(облыс,  Астана қ, Алматы қ, Шымкент қ,

 

_________________________________________________________

аудан, елді мекен, көше, үй, пәтер)

 

______________________________________________________

(қызметтік, пәтер, ұялы телефондардың нөмірлері)

 

 

Өтініш

Мен,__________________________________________________________________________

(өтініш берушінің Т.А.Ә.)

 

________________________________________________________________ ұсынылған       (саяси партияның, өзге қоғамдық бірлестіктің, жоғары тұрған сайлау комиссиясының атауы) Қазақстан Республикасының азаматы,

 

__________________________________________________ жұмысына қатысуға келісімімді беремін

(сайлау комиссиясының атауы)

Сайлау жүйесінде жұмыс тәжірибем бар ___________________________________________

( ия, ___ жыл/ жоқ)

Өтелмеген немесе алып тасталмаған сотталғандығым жоқ.

Саяси мемлекеттік қызметші лауазымын атқармаймын.

Мен Парламент, мәслихат депутаты, өзге де жергілікті өзін-өзі басқару органдарының мүшесі немесе Қазақстан Республикасы соттарының судьясы емеспін.

Уәкілетті органдарға заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынып тасталмаған сотталғандығымның,  iс-әрекетке қабiлетсiз, iс-әрекетке қабiлетi шектеулi екенімді тану туралы сот шешімінің жоқтығы мәніне сауалдар жіберу үшін менің ЖСН-ді пайдалануға келісімімді беремін.

 

«____»____________201__ жыл                                        _________________________

(өтініш берушінің қолы)

Өмірбаяндық деректер:

 

Туған кезі  «____» _______________ 19 _____ жыл

Жеке сәйкестендіру номері (ЖСН)_________________________________________________________

Ұлты* _______________________________

Партиядағы мүшелігі *___________________________________________________________________

Білімі       _________________________________________________________________________

Мамандығы  ____________________________________________________________________________

Жұмыс орны немесе кәсіп түрі___________________________________________________________

Атқаратын қызметі__________________________________

Жеке куәліктің деректері _____________________________________________________________

(куәлік нөмірі, қашан және кім берген)

Мәслихат орналасқан әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында тұратын 18 жастан асқан жақын туыстарым туралы мәліметті қоса тіркеймін**.

 

 

Ескертпе:

*Қазақстан Республикасы Конституциясының 19-бабы 1-тармағына сәйкес ұлты мен қай партияға жататыны кандидаттың қалауынша көрсетіледі.                     ** Сайлау комиссияларының құрамына жақын туыстары (ата-аналары, балалары, бала асырап алушылары, асырап алынған балалары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға інілері мен апа-сіңілілері, қарындастары, аталары, әжелері, немерелері) немесе жұбайы (зайыбы) кіре алмайды.

 

 

 

 

Өтінішке қосымша

 

Жақын туыстары  туралы мәліметтер __________________________________________________________________

(өтініш берушінің Т.А.Ә.)

 

р/б

Жақын туысқандарының (болған кезде) тегі, аты, әкесінің аты

ескерту

1.  

әкесі

2.  

анасы

3.  

ұлы

4.  

қызы

5.  

ағасы

6.  

әпкесі

7.  

атасы

8.  

әжесі

9.  

немересі

10.  

жұбайы (зайыбы)