ЖОБА

Қостанай облыстық мәслихатының

№ ____ шешімі

(алтыншы шақырылымның кезектен тыс сессиясы)

Қостанай қаласы                                                                           2019 жылғы __ ________

Мәслихаттың 2018 жылғы               

12 желтоқсандағы № 347 «Қостанай облысының 2019-2021

жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

 

 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 106, 108-баптарына, «Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттік басқару және өзiн-өзi басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 24 маусымдағы № 29 «Қостанай облысының Таран ауданын қайта атау туралы» Жарлығына сәйкес Қостанай облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

  1. Қостанай облыстық мәслихатының «Қостанай облысының 2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы» 2018 жылғы 12 желтоқсандағы № 347 шешіміне (2018 жылғы 24 желтоқсанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8166 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

«1. Қостанай облысының 2019-2021 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

1) кірістер – 216 683 646,2 мың теңге, оның iшiнде:

салықтық түсімдер бойынша – 6 236 856,0 мың теңге;

салықтық емес түсімдер бойынша – 1 548 119,9 мың теңге;

негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 12 430,0 мың теңге;

трансферттер түсімі бойынша  – 208 886 240,3 мың теңге;

2) шығындар – 219 028 276,4 мың теңге;

3) таза бюджеттiк кредиттеу – 4 290 816,6 мың теңге, оның iшiнде:

бюджеттік кредиттер – 11 419 599,0 мың теңге;

бюджеттiк кредиттердi өтеу – 7 128 782,4 мың теңге;

4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо –  0,0 мың теңге;

5) бюджет тапшылығы (профициті) – – 6 635 446,8 мың теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –              6 635 446,8 мың теңге.»;

3-тармақта «Таран ауданының» сөздері «Бейімбет Майлин ауданының» сөздерімен ауыстырылсын;

көрсетілген шешімнің 1, 2 және 3-қосымшалары осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

  1. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

 

 

Сессия төрағасы,                                                                  О.Даниленко

Қостанай облыстық

мәслихатының хатшысы                                                  С. Ещанов

 

 

Мәслихат

Мәслихаттың

2019 жылғы «___»_________

№  ____

шешіміне 1-қосымша

 

Мәслихаттың

2018 жылғы 12 желтоқсандағы

№ 347

шешіміне 1-қосымша

 

 

Қостанай облысының 2019 жылға арналған облыстық бюджеті

 

 

Санаты Сомасы,            мың теңге
  Сыныбы
    Кіші сыныбы
      Атауы
        I. Кірістер 216 683 646,2
1 0 0 0 Салықтық түсімдер 6 236 856,0
1 05 0 0 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 6 236 856,0
1 05 3 0 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 6 227 597,0
    4 00 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 9 259,0
2 0 0 0 Салықтық емес түсiмдер 1 548 119,9
2 01 0 0 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 217 452,1
2 01 1 0 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 37 696,0
2 01 3 0 Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер 10 814,0
    4   Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер 125,0
2 01 5 0 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 85 153,0
2 01 6 0 Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар 23 902,0
2 01 7 0 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 59 737,1
    9   Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 25,0
2 02 0 0 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 81,0
2 02 1 0 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 81,0
2 04 0 0 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 742 728,8
2 04 1 0 Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 742 728,8
  06     Басқа да салықтық емес түсiмдер 587 858,0
    1   Басқа да салықтық емес түсiмдер 587 858,0
3 0 0 0 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 12 430,0
3 01 0 0 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 12 430,0
3 01 1 0 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 12 430,0
4 0 0 0 Трансферттердің түсімдері 208 886 240,3
4 01 0 0 Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер 18 090 090,3
4 01 2 0 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер 18 090 090,3
4 02 0 0 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 190 796 150,0
4 02 1 0 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 190 796 150,0
Функционалдық топ Сомасы,
мың теңге
 

 

 

 

 

Функционалдық кiшi топ
 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 

 

 

Бағдарлама
 

 

Атауы
II. Шығындар 219 028 276,4
01 0 0 0 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 4 384 828,8
01 1 0 0 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 2 049 715,0
01 1 110 0 Облыс мәслихатының аппараты 55 045,0
01 1 110 001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 55 045,0
01 1 120 0 Облыс әкімінің аппараты 1 743 261,5
01 1 120 001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 1 129 982,6
01 1 120 004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 185 565,5
      007 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 242 372,7
      009 Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету және өткізу 26 994,7
      013 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету 84 606,0
      113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 73 740,0
    282   Облыстың тексеру комиссиясы 251 408,5
      001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 250 675,5
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 733,0
01 2 0 0 Қаржылық қызмет 681 145,1
01 2 257 0 Облыстың қаржы басқармасы 623 101,1
      001 Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 222 949,0
      009 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 289 152,1
      113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы  трансферттер 111 000,0
    718   Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 58 044,0
      001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 53 375,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 4 669,0
01 5 0 0 Жоспарлау және статистикалық қызмет 200 106,4
01 5 258 0 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 200 106,4
01 5 258 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 178 204,4
      005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 8 042,0
      061 Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау 13 860,0
  9     Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 1 453 862,3
    269   Облыстың дін істері басқармасы 74 433,0
      001 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 26 062,4
      005 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 48 370,6
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 1 379 429,3
      061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту 1 379 429,3
02 0 0 0 Қорғаныс 415 801,2
02 1 0 0 Әскери мұқтаждар 103 152,6
    120   Облыс әкімінің аппараты 103 152,6
      010 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 49 140,0
      011 Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық қорғаныс 54 012,6
02 2 0 0 Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 312 648,6
    287   Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы 312 648,6
      002 Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерінің күрделі шығыстары 253 490,0
      003 Облыс ауқымындағы азаматтық қорғаныстың іс-шаралары 4 761,0
      004 Облыс ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 54 397,6
03 0 0 0 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 9 122 120,4
03 1 0 0 Құқық қорғау қызметi 9 122 120,4
03 1 252 0 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы 8 930 791,6
3 1 252 001 Облыс аумағында қоғамдық тәртіптті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 7 565 034,0
03 1 252 003 Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу 5 674,0
      006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 360 083,6
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 191 328,8
      053 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салу 191 328,8
04 0 0 0 Бiлiм беру 27 528 985,4
04 2 0 0 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 12 180 887,5
04 2 261 0 Облыстың білім басқармасы 8 564 180,6
04 2 261 003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру 1 835 737,6
04 2 261 006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру 891 744,0
      053 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 210 025,0
      078 Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарының мұғалімдері мен педагог-психологтарының еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 5 626 674,0
    285   Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 968 644,6
      006 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 968 644,6
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 2 648 062,3
      008 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттерi 2 648 062,3
04 4 0 0 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 8 986 449,5
04 4 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 334 827,0
04 4 253 043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 334 827,0
04 4 261 0 Облыстың білім басқармасы 8 618 365,0
04 4   024 Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 8 618 365,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 33 257,5
      099 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 33 257,5
04 5 0 0 Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру 1 987 861,7
    120   Облыс әкімінің аппараты 27 314,7
      019 Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту 27 314,7
    261   Облыстың білім басқармасы 1 960 547,0
      052 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау 1 960 547,0
  6     Жоғары және жоғары оқу орнынан кейін бiлiм беру 240 268,0
    253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 131 265,0
      057 Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету 131 265,0
    261   Облыстың білім басқармасы 109 003,0
      057 Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету 109 003,0
04 9 0 0 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 4 133 518,7
    253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 139 650,0
      034 Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары 139 650,0
04 9 261 0 Облыстың білім басқармасы 3 993 868,7
04 9 261 001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 208 646,0
04 2 261 004 Облыстық мемлекеттік  білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру 46 368,0
04 2 261 005 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 27 986,7
04 2 261 007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу 288 761,0
04 9 261 011 Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету 276 311,0
      029 Әдістемелік жұмыс 99 351,4
      067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 223 941,8
4 9 261 113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 2 822 502,8
05 0 0 0 Денсаулық сақтау 5 416 814,5
05 2 0 0 Халықтың денсаулығын қорғау 816 174,4
05 2 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 806 629,5
05 2 253 006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер 366 340,0
05 2 253 007 Салауатты өмір салтын насихаттау 149 452,0
      041 Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін қосымша қамтамасыз ету 290 373,5
      042 Медициналық ұйымның сот шешімі негізінде жүзеге асырылатын жыныстық құмарлықты төмендетуге арналған іс-шараларды жүргізу 464,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 9 544,9
      038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау 9 544,9
05 3 0 0 Мамандандырылған медициналық көмек 1 130 295,1
05 3 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 1 130 295,1
      027 Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау 1 130 295,1
05 4 0 0 Емханалар 19 350,0
05 4 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 19 350,0
      039 Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті  қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі 19 350,0
05 5 0 0 Медициналық көмектiң басқа түрлерi 78 253,0
05 5 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 78 253,0
5 5 253 029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 78 253,0
05 9 0 0 Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер 3 372 742,0
05 9 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 3 372 742,0
05 9 253 001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы  мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 173 041,0
05 9 253 008 Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру 178 490,0
05 9 253 016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету 16 275,0
05 9 253 018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер 37 376,0
      023 Ауылдық жерлерге жұмыс істеуге жіберілген медициналық және фармацевтикалық қызметкерлерді әлеуметтік қолдау 135 000,0
      030 Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі шығыстары 10 669,0
      033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары 2 821 891,0
06 0 0 0 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 12 226 210,9
06 1 0 0 Әлеуметтiк қамсыздандыру 8 252 599,4
06 1 256 0 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 6 668 635,9
06 1 256 002 Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 848 967,8
06 1 256 013 Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 1 291 485,2
06 1 256 014 Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 158 291,9
06 1 256 015 Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 369 764,0
      049 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 3 898 698,0
      056 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Халықты жұмыспен қамту орталықтарына әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 101 429,0
06 1 261 0 Облыстың білім басқармасы 942 881,0
06 1 261 015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру 881 617,0
      037 Әлеуметтік сауықтандыру 61 264,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 641 082,5
      039 Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау 641 082,5
06 2 0 0 Әлеуметтiк көмек 478 825,2
06 2 256 0 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 478 825,2
06 2 256 003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 477 315,2
      055 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 1 510,0
06 9 0 0 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 3 494 786,3
06 9 256 0 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 3 393 608,3
06 9 256 001 Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету  және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 156 344,0
      007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 7 703,0
      019 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығын дамытуға бағытталған, ағымдағы іс-шараларды іске асыру 5 981,0
      037 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығын дамытуға бағытталған іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 1 810 911,0
      044 Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру 700,0
      045 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 304 868,0
      046 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту 5 746,0
      053 Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету 17 220,0
      054 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 67 361,0
      067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 31 578,3
      113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 985 196,0
    263   Облыстың ішкі саясат басқармасы 22 767,0
      077 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту 22 767,0
    270   Облыстың еңбек инспекциясы бойынша басқармасы 78 411,0
      001 Жергілікті деңгейде еңбек қатынасын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 72 211,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 6 200,0
07 0 0 0 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 28 703 421,7
07 1 0 0 Тұрғын үй шаруашылығы 13 501 207,8
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 13 501 207,8
07 1 288 014 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері 3 346 105,1
07 1 288 034 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері 9 549 384,8
      097 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне аз қамтылған көп балалы отбасыларға коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 605 717,9
07 2 0 0 Коммуналдық шаруашылық 15 202 213,9
  2 279 00 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 15 202 213,9
  2   001 Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 251 100,5
      004 Елдi мекендердi газдандыру 808 083,5
      005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 12 119,0
      010 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері 1 717 359,9
      030 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері 8 656 297,4
      032 Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау 1 060 550,0
      113 Жергiлiктi бюджеттерден берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер 2 570 976,6
      114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 125 727,0
08 0 0 0 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 10 262 088,7
08 1 0 0 Мәдениет саласындағы қызмет 2 410 102,9
08 1 262 0 Облыстың мәдениет басқармасы 2 410 102,9
08 1 262 001 Жергiлiктi деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 74 530,0
08 1 262 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 124 589,0
08 1 262 005 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету 365 205,9
08 1 262 007 Театр және музыка өнерін қолдау 1 024 965,0
      032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 227 512,0
      113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 593 301,0
08 2 0 0 Спорт 6 043 647,4
    285   Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 6 043 647,4
      001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 76 807,2
      002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 44 630,9
      003 Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының  мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы 5 523 062,6
      032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 291 726,0
      113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 107 420,7
08 3 0 0 Ақпараттық кеңiстiк 1 513 878,2
08 3 262 0 Облыстың мәдениет басқармасы 364 912,0
08 3 262 008 Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету 364 912,0
08 3 263 0 Облыстың ішкі саясат басқармасы 544 643,2
08 3 263 007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 544 643,2
08 3 264 0 Облыстың тілдерді дамыту басқармасы 103 972,0
08 3 264 001 Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 48 765,0
08 3 264 002 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 41 074,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 7 134,0
      032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 6 999,0
    739 0 Облыстың ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасы 500 351,0
      001 Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 87 970,2
      003 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 409 711,0
      009 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 118,8
      032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 2 551,0
08 4 0 0 Туризм 10 303,0
08 4 266 0 Облыстың кәсiпкерлiк және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 10 303,0
08 4 265 021 Туристік қызметті реттеу 10 303,0
08 9 0 0 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер 284 157,2
08 9 263 0 Облыстың ішкі саясат басқармасы 150 162,0
08 9 263 001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 129 625,0
      005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 537,0
      113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 20 000,0
    283   Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы 133 995,2
      001 Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер 31 584,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 100,0
      005  Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 85 790,2
      032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 16 521,0
09       Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 2 686 299,1
  1     Отын және энергетика 815 412,2
    279   Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 815 412,2
      011 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жылу-энергетикалық жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері 519 983,2
      050 Жылыту маусымын іркіліссіз өткізу үшін энергия өндіруші ұйымдардың отын сатып алуға шығындарын субсидиялау 26 932,0
      081 Елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу 268 497,0
  9     Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер 1 870 886,9
    279   Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 1 870 886,9
      070 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері 129 700,2
      071 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 1 741 186,7
10 0 0 0 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 32 344 768,0
10 1 0 0 Ауыл шаруашылығы 30 355 626,9
    719   Облыстың ветеринария басқармасы 375 106,1
      001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 98 503,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 6 605,0
      028 Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер 2 830,2
      030 Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасына арналған ветеринариялық препараттарды, олардың профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру 34 443,4
      113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 232 724,5
10 1 741 0 Облыстың ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы 29 980 520,8
10 1 255 002 Тұқым шаруашылығын қолдау 1 499 064,0
10 1 255 018 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру 4 575,0
      019 Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу жөніндегі қызметтер 50 000,0
      041 Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандату 5 368 349,5
      045 Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу сапаларын анықтау 86 730,8
      046 Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу 6 500,0
      047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау 2 487 890,0
      050 Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу 6 324 753,0
      051 Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру мен сақтандыру шеңберінде субсидиялау 41 580,0
      053 Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау 6 761 404,0
      054 Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға есептелген қосылған құн салығы шегінде бюджетке төленген қосылған құн салығының сомасын субсидиялау 128 525,0
      055 Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау 1 213 254,0
      056 Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып алуды кредиттеу, сондай-ақ лизинг беру кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау 5 293 285,0
      057 Мал шаруашылығы саласында терең қайта өңдеуден өткізілетін өнімдерді өндіру үшін ауыл шаруашылығы өнімін сатып алуға жұмсайтын өңдеуші кәсіпорындардың шығындарын субсидиялау 579 326,0
      060 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде микрокредиттер бойынша ішінара кепілдендіру 126 384,5
      061 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде микроқаржы ұйымдарының операциялық шығындарын субсидиялау 8 900,0
10 2 0 0 Су шаруашылығы 366,0
10 2 254 0 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 366,0
10 2 254 003 Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 366,0
10 3 0 0 Орман шаруашылығы 1 237 670,0
10 3 254 0 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 1 237 670,0
10 3 254 005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру 1 218 050,7
10 3 254 006 Жануарлар дүниесін қорғау 19 619,3
10 5 0 0 Қоршаған ортаны қорғау 169 344,1
10 5 254 0 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 169 344,1
10 5 254 001 Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 119 235,0
10 5 254 008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 34 983,1
      013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 3 051,0
      113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 11 000,0
      114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 1 075,0
10 6 0 0 Жер қатынастары 56 005,0
    725   Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 56 005,0
      001 Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 56 005,0
  9     Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 525 756,0
    741   Облыстың ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы 525 756,0
      001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 199 402,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 26 354,0
      035 Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру 300 000,0
11 0 0 0 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 2 828 662,1
11 2 0 0 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 2 878 662,1
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 2 814 393,1
      001 Жергілікті деңгейде құрлыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 221 219,1
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 18 224,0
      004 Қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу 174 604,0
      113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 391 767,0
      114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 1 308 579,0
      129 Түркістан облысы Арыс қаласындағы төтенше жағдайлардың салдарын жою бойынша ағымдағы іс-шаралар өткізу 700 000,0
    724   Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы 64 269,0
      001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 64 239,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 30,0
12 0 0 0 Көлiк және коммуникация 26 025 684,7
12 1 0 0 Автомобиль көлiгi 16 876 008,9
12 1 268 0 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 16 876 008,9
      002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 259 529,8
12 1 268 003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 703 221,0
12 1 268 007 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне көлік инфрақұрылымын дамытуға  берілетін нысаналы даму трансферттері 1 902 245,2
      027 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне көлiк инфрақұрылымының басым  жобаларын қаржыландыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер 6 628 352,1
      028 Көлiк инфрақұрылымының басым  жобаларын іске асыру 7 382 660,8
  4 0 0 Әуе көлiгi 4 405 311,8
    268 0 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 4 405 311,8
      051 Әуе көлігінің инфрақұрылымын дамуы 4 405 311,8
12 9 0 0 Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 4 744 364,0
12 9 268 0 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 4 744 364,0
12 9 268 001 Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 110 511,3
12 9 268 005 Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау 188 184,0
      011 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 17 817,9
12 9 268 113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 4 427 850,8
13 0 0 0 Басқалар 19 447 099,0
  3     Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 3 875 064,1
    266   Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 2 201 796,0
      005 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау 30 000,0
      008 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 31 500,0
      010 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау 1 988 296,0
      011 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру 85 000,0
      027 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара кепілдендіру 37 000,0
      082 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін жас кәсіпкерлерге мемлекеттік гранттар беру 30 000,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 1 673 268,1
      051 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту 1 647 615,2
      052 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi 25 652,9
13 9 0 0 Басқалар 15 572 034,9
    253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 549 552,9
      058 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру 543 963,9
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 5 589,0
13 9 257 0 Облыстың қаржы басқармасы 10 432 995,0
13 9 257 012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 88 202,0
      059 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 9 805 889,0
      065 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 538 904,0
13 9 258 0 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 164 581,4
13 9 258 003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу 164 581,4
    261   Облыстың білім басқармасы 1 422 467,6
      076 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 928 909,4
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 493 558,2
    262   Облыстың мәдениет басқармасы 119 338,0
      050 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 119 338,0
    266   Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 150 643,9
      001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық  қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 129 391,6
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 931,7
      004 Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шеңберінде іс-шаралар іске асыру 18 320,6
    268   Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 867 868,3
      052 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 657 245,9
      084 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері 210 622,4
    279   Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 527 845,7
      058 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 15 069,8
      084 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері 486 675,9
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 26 100,0
    285   Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 1 203 742,1
      050 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 14 080,3
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 1 189 661,8
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 133 000,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 133 000,0
14       Борышқа  қызмет көрсету 63 803,0
  1     Борышқа  қызмет көрсету 63 803,0
    257   Облыстың қаржы басқармасы 63 803,0
      004 Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету 61 081,0
      016 Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар  мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету 2 722,0
15 0 0 0 Трансферттер 37 521 688,9
15 1 0 0 Трансферттер 37 521 688,9
15 1 257 0 Облыстың қаржы басқармасы 37 521 688,9
15 1 257 007 Субвенциялар 32 648 313,0
15 1 257 011 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару 2 117,5
      017 Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару 5 854,4
      024 Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 4 265 404,0
      026 Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге өтемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 600 000,0
        ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 4 290 816,6
        Бюджеттік кредиттер 11 419 599,0
07 0 0 0 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7 327 088,0
07 1 0 0 Тұрғын үй шаруашылығы 7 327 088,0
    279   Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 111 900,0
      046 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру 111 900,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 7 215 188,0
      009 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға және салуға кредит беру 7 215 188,0
10       Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 3 855 452,0
  1     Ауыл шаруашылығы 3 033 565,0
    741   Облыстың ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы 3 033 565,0
    255 037 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру 3 033 565,0
  9     Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 821 887,0
    258   Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 821 887,0
      007 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер 821 887,0
13       Басқалар 237 059,0
  3     Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 237 059,0
    266   Облыстың кәсiпкерлiк және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 237 059,0
      069 Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру 237 059,0
Санаты Сомасы,
мың теңге
  Сыныбы
    Кішi сыныбы
      Ерекшелігі
        Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 128 782,4
5 0 0 0 Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 128 782,4
5 01 0 0 Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 128 782,4
5 01 1 0 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 7 128 782,4
        ІV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0,0
        V. Бюджет тапшылығы (профициті) -6 635 446,8
        VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 6 635 446,8

 

 

 

Мәслихаттың

2019 жылғы «__» __________

№  ___

шешіміне 2-қосымша

 

Мәслихаттың

2018 жылғы 12желтоқсандағы

№ 347

шешіміне 2-қосымша

 

 

Қостанай облысының 2020 жылға арналған облыстық бюджеті

 

 

Санаты Сомасы,                мың теңге
  Сыныбы
    Кішi сыныбы
      Атауы
        I. Кірістер 169 285 621,3
1 0 0 0 Салықтық түсімдер 32 869 082,3
1 05 0 0 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 32 869 082,3
    3   Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 32 859 499,3
1 05 4   Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 9 583,0
2       Салықтық емес түсiмдер 643 012,0
2 01 0 0 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 214 292,0
2 01 1 0 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 39 015,0
2 01 3 0 Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер 11 192,0
    4   Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер 129,0
2 01 5 0 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 88 133,0
2 01 6 0 Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар 24 739,0
2 01 7 0 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 51 058,0
    9   Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 26,0
2 02 0 0 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 84,0
2 02 1 0 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 84,0
2 04 0 0 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 941,0
2 04 1 0 Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 941,0
  06     Басқа да салықтық емес түсiмдер 427 695,0
    1   Басқа да салықтық емес түсiмдер 427 695,0
3 0 0 0 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 12 865,0
3 01 0 0 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 12 865,0
3 01 1 0 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 12 865,0
4 0 0 0 Трансферттердің түсімдері 135 760 662,0
4 01 0 0 Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер 15 938 054,0
4 01 2 0 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер 15 938 054,0
4 02 0 0 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 119 822 608,0
4 02 1 0 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 119 822 608,0
Функционалдық топ Сомасы,                 мың теңге
 

 

 

 

 

Функционалдық кiшi топ
 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 

 

 

Бағдарлама
 

 

Атауы
II. Шығындар 169 147 611,3
01 0 0 0 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 2 628 179,6
01 1 0 0 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 1 406 397,0
01 1 110 0 Облыс мәслихатының аппараты 54 333,0
01 1 110 001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 54 333,0
01 1 120 0 Облыс әкімінің аппараты 1 130 751,0
01 1 120 001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 958 278,0
01 1 120 004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 4 117,0
      009 Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету және өткізу 40 510,0
      013 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету 127 846,0
    282   Облыстың тексеру комиссиясы 221 313,0
      001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 220 918,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 395,0
01 2 0 0 Қаржылық қызмет 209 222,0
01 2 257 0 Облыстың қаржы басқармасы 175 077,0
      001 Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 171 298,0
      009 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 3 779,0
    718   Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 34 145,0
      001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 34 145,0
01 5 0 0 Жоспарлау және статистикалық қызмет 169 480,0
01 5 258 0 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 169 480,0
01 5 258 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 148 650,0
      005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 6 485,0
      061 Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау 14 345,0
  9     Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 843 080,6
    269   Облыстың дін істері басқармасы 69 009,0
      001 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 23 864,0
      005 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 45 145,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 774 071,6
      061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту 774 071,6
02 0 0 0 Қорғаныс 170 806,0
02 1 0 0 Әскери мұқтаждар 135 624,0
    120   Облыс әкімінің аппараты 135 624,0
      010 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 86 917,0
      011 Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық қорғаныс 48 707,0
02 2 0 0 Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 35 182,0
    287   Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы 35 182,0
      003 Облыс ауқымындағы азаматтық қорғаныстың іс-шаралары 8 150,0
      004 Облыс ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 27 032,0
03 0 0 0 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 6 930 922,2
03 1 0 0 Құқық қорғау қызметi 6 930 922,2
03 1 252 0 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы 6 809 505,0
3 1 252 001 Облыс аумағында қоғамдық тәртіптті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 6 803 632,0
03 1 252 003 Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу 5 873,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 121 417,2
      053 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салу 121 417,2
04 0 0 0 Бiлiм беру 17 555 638,5
04 2 0 0 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 4 770 248,0
04 2 261 0 Облыстың білім басқармасы 2 340 052,0
04 2 261 003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру 1 591 939,0
04 2 261 006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру 748 113,0
    285   Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 679 310,0
    285 006 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 679 310,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 1 750 886,0
    285 008 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттерi 1 750 886,0
04 4 0 0 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 8 346 582,0
04 4 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 305 759,0
04 4 253 043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 305 759,0
04 4 261 0 Облыстың білім басқармасы 8 040 823,0
04 4   024 Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 8 040 823,0
04 5 0 0 Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру 1 987 114,0
04 5 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 12 030,0
04 5 253 003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау 12 030,0
    261   Облыстың білім басқармасы 1 975 084,0
      052 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау» 1 975 084,0
04 9 0 0 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 2 451 694,5
04 9 261 0 Облыстың білім басқармасы 2 451 694,5
04 9 261 001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 158 382,0
04 2 261 004 Облыстық мемлекеттік  білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру 36 278,0
04 2 261 005 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 10 737,0
04 2 261 007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу 229 752,0
04 9 261 011 Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету 249 261,0
      029 Әдістемелік жұмыс 84 832,0
4 9 261 113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 1 682 452,5
05 0 0 0 Денсаулық сақтау 3 608 085,0
05 2 0 0 Халықтың денсаулығын қорғау 535 152,0
05 2 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 435 152,0
05 2 253 006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер 333 931,0
      041 Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін қосымша қамтамасыз ету 101 221,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 100 000,0
      038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау 100 000,0
05 3 0 0 Мамандандырылған медициналық көмек 180 435,0
05 3 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 180 435,0
      027 Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау 180 435,0
05 4 0 0 Емханалар 20 027,0
05 4 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 20 027,0
      039 Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті  қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі 20 027,0
05 5 0 0 Медициналық көмектiң басқа түрлерi 71 025,0
05 5 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 71 025,0
5 5 253 029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 71 025,0
05 9 0 0 Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер 2 801 446,0
05 9 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 2 801 446,0
05 9 253 001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы  мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 164 623,0
05 9 253 016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету 16 845,0
05 9 253 018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер 38 684,0
      030 Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі шығыстары 692,0
      033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары 2 580 602,0
06 0 0 0 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 4 732 479,0
06 1 0 0 Әлеуметтiк қамсыздандыру 3 492 131,0
06 1 256 0 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 2 478 860,0
06 1 256 002 Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 776 725,0
06 1 256 013 Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 1 203 074,0
06 1 256 014 Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 171 413,0
06 1 256 015 Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 327 648,0
06 1 261 0 Облыстың білім басқармасы 911 829,0
06 1 261 015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру 860 511,0
      037 Әлеуметтік сауықтандыру 51 318,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 101 442,0
      039 Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау 101 442,0
06 2 0 0 Әлеуметтiк көмек 446 933,0
06 2 256 0 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 446 933,0
06 2 256 003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 446 933,0
06 9 0 0 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 793 415,0
06 9 256 0 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 724 646,0
06 9 256 001 Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету  және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 148 127,0
      007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 152,0
      044 Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру 785,0
      067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 11 374,0
      113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 563 208,0
    270   Облыстың еңбек инспекциясы бойынша басқармасы 68 769,0
      001 Жергілікті деңгейде еңбек қатынасын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 68 769,0
07 0 0 0 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 29 845 362,7
07 1 0 0 Тұрғын үй шаруашылығы 13 155 608,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 13 155 608,0
      014 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері 2 560 767,0
      034 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері 10 594 841,0
07 2 0 0 Коммуналдық шаруашылық 16 689 754,7
  2 279 00 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 16 689 754,7
  2   001 Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 112 653,0
      004 Елдi мекендердi газдандыру 85 066,0
      005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 123,0
      010 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері 5 535 423,4
      030 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері 9 309 651,4
      032 Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау 1 020 808,0
      113 Жергiлiктi бюджеттерден берiлетiн ағымдағы нысалы трансферттер 26 429,9
      114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 597 600,0
08 0 0 0 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 7 666 287,6
08 1 0 0 Мәдениет саласындағы қызмет 1 593 280,6
08 1 262 0 Облыстың мәдениет басқармасы 1 593 280,6
08 1 262 001 Жергiлiктi деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 64 657,0
08 1 262 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 103 826,0
08 1 262 005 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету 325 577,0
08 1 262 007 Театр және музыка өнерін қолдау 795 602,0
      032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 183 708,6
      113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 119 910,0
08 2 0 0 Спорт 4 649 383,0
    285   Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 4 649 383,0
      001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 74 266,0
      002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 32 101,0
      003 Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының  мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы 4 543 016,0
08 3 0 0 Ақпараттық кеңiстiк 1 208 520,0
08 3 262 0 Облыстың мәдениет басқармасы 323 339,0
08 3 262 008 Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету 323 339,0
08 3 263 0 Облыстың ішкі саясат басқармасы 346 777,0
08 3 263 007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 346 777,0
08 3 264 0 Облыстың тілдерді дамыту басқармасы 90 680,0
08 3 264 001 Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 47 729,0
08 3 264 002 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 42 569,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 382,0
    739 0 Облыстың ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасы 447 724,0
      001 Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 94 280,0
      003 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 350 819,0
      032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 2 625,0
08 4 0 0 Туризм 10 664,0
08 4 266 0 Облыстың кәсiпкерлiк және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 10 664,0
08 4 265 021 Туристік қызметті реттеу 10 664,0
08 9 0 0 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер 204 440,0
08 9 263 0 Облыстың ішкі саясат басқармасы 122 837,0
08 9 263 001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 122 253,0
      005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 584,0
    283   Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы 81 603,0
      001 Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер 27 878,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 104,0
      005  Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 52 699,0
      032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 922,0
09       Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 6 690 294,2
  1     Отын және энергетика 2 151 935,0
    279   Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 2 151 935,0
      011 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жылу-энергетикалық жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері 1 486 679,0
      050 Жылыту маусымын іркіліссіз өткізу үшін энергия өндіруші ұйымдардың отын сатып алуға шығындарын субсидиялау 334 179,0
      081 Елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу 331 077,0
  9     Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер 4 538 359,2
    279   Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 4 538 359,2
      071 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 4 538 359,2
10 0 0 0 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 21 826 680,0
10 1 0 0 Ауыл шаруашылығы 20 418 021,0
    719   Облыстың ветеринария басқармасы 132 897,0
      001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 93 663,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 420,0
      028 Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер 4 032,0
      030 Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасына арналған ветеринариялық препараттарды, олардың профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру 34 782,0
10 1 741 0 Облыстың ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы 20 285 124,0
10 1 255 002 Тұқым шаруашылығын қолдау 1 344 532,0
10 1 255 018 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру 4 735,0
      019 Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу жөніндегі қызметтер 51 750,0
      041 Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандату 5 339 561,0
      045 Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу сапаларын анықтау 155 250,0
      046 Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу 6 520,0
      047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау 2 574 967,0
      050 Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу 2 859 446,0
      053 Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау 6 998 053,0
      057 Мал шаруашылығы саласында терең қайта өңдеуден өткізілетін өнімдерді өндіру үшін ауыл шаруашылығы өнімін сатып алуға жұмсайтын өңдеуші кәсіпорындардың шығындарын субсидиялау 599 602,0
      060 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде микрокредиттер бойынша ішінара кепілдендіру 261 616,0
      061 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде микроқаржы ұйымдарының операциялық шығындарын субсидиялау 89 092,0
10 3 0 0 Орман шаруашылығы 922 296,0
10 3 254 0 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 922 296,0
10 3 254 005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру 908 050,0
10 3 254 006 Жануарлар дүниесін қорғау 14 246,0
10 5 0 0 Қоршаған ортаны қорғау 256 784,0
10 5 254 0 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 256 784,0
10 5 254 001 Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 100 307,0
10 5 254 008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 86 389,0
      114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 70 088,0
10 6 0 0 Жер қатынастары 48 663,0
    725   Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 48 663,0
      001 Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 48 663,0
  9     Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 180 916,0
    741   Облыстың ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы 180 916,0
      001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 177 968,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 948,0
11 0 0 0 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 639 209,8
11 2 0 0 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 639 209,8
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 584 910,8
    288 001 Жергілікті деңгейде құрлыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 95 767,0
    288 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 392,0
      114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 488 751,8
    724   Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы 54 299,0
      001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 54 268,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 31,0
12 0 0 0 Көлiк және коммуникация 27 879 797,2
12 1 0 0 Автомобиль көлiгi 27 202 812,2
12 1 268 0 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 27 202 812,2
      002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 181 406,7
12 1 268 003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 736 113,0
12 1 268 007 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне көлік инфрақұрылымын дамытуға  берілетін нысаналы даму трансферттері 4 091 173,2
      027 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне көлiк инфрақұрылымының басым  жобаларын қаржыландыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер 13 458 891,1
      028 Көлiк инфрақұрылымының басым  жобаларын іске асыру 8 735 228,2
  4     Әуе көлiгi 253 311,0
    268   Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 253 311,0
      051 Әуе көлігінің инфрақұрылымын дамуы 253 311,0
12 9 0 0 Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 423 674,0
12 9 268 0 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 423 674,0
12 9 268 001 Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 74 059,0
12 9 268 005 Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау 186 676,0
      011 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 939,0
12 9 268 113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 161 000,0
13 0 0 0 Басқалар 6 612 464,5
  3     Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 3 170 501,5
    266   Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 2 176 911,0
      005 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау 30 000,0
      010 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау 2 058 936,0
      011 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру 87 975,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 993 590,5
      051 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту 439 348,5
      052 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi 554 242,0
13 9 0 0 Басқалар 3 441 963,0
    252   Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы 142 500,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 142 500,0
    253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 26 981,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 26 981,0
13 9 257 0 Облыстың қаржы басқармасы 91 289,0
13 9 257 012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 91 289,0
13 9 258 0 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 339 994,0
13 9 258 003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу 339 994,0
    261   Облыстың білім басқармасы 413 396,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 413 396,0
    266   Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 117 144,0
      001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық  қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 116 244,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 900,0
    279   Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 26 000,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 26 000,0
    285   Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 2 145 199,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 2 145 199,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 139 460,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 139 460,0
14       Борышқа  қызмет көрсету 68 649,0
  1     Борышқа  қызмет көрсету 68 649,0
    257   Облыстың қаржы басқармасы 68 649,0
      004 Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету 67 876,0
      016 Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар  мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету 773,0
15 0 0 0 Трансферттер 32 292 756,0
15 1 0 0 Трансферттер 32 292 756,0
15 1 257 0 Облыстың қаржы басқармасы 32 292 756,0
15 1 257 007 Субвенциялар 32 292 756,0
        ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу -4 560 942,4
        Бюджеттік кредиттер 5 497 742,6
07 0 0 0 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 5 359 729,6
07 1 0 0 Тұрғын үй шаруашылығы 5 359 729,6
    279   Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 662 500,0
      046 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру 662 500,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 4 697 229,6
      009 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға және салуға кредит беру 4 697 229,6
13       Басқалар 138 013,0
  3     Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 138 013,0
    266   Облыстың кәсiпкерлiк және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 138 013,0
      069 Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру 138 013,0
Санаты Сомасы,
мың теңге
  Сыныбы
    Кішi сыныбы
      Ерекшелігі
        Бюджеттік кредиттерді өтеу 10 058 685,0
5 0 0 0 Бюджеттік кредиттерді өтеу 10 058 685,0
5 01 0 0 Бюджеттік кредиттерді өтеу 10 058 685,0
5 01 1 0 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 10 058 685,0
        ІV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0,0
        V. Бюджет тапшылығы (профициті) 4 698 952,4
        VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) -4 698 952,4

 

 

 

Мәслихаттың

2019 жылғы «__» _________

№ ____

шешіміне 3-қосымша

 

Мәслихаттың

2018 жылғы 12 желтоқсандағы

№ 347

шешіміне 3-қосымша

 

 

Қостанай облысының 2021 жылға арналған облыстық бюджеті

 

 

Санаты Сомасы,                мың теңге
  Сыныбы
    Кішi сыныбы
      Атауы
        I. Кірістер 140 774 879,5
1 0 0 0 Салықтық түсімдер 9 329 684,5
1 05 0 0 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 9 329 684,5
1 05 3 0 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 9 319 765,5
    4 00 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 9 919,0
2 0 0 0 Салықтық емес түсiмдер 620 146,0
2 01 0 0 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 176 420,0
2 01 1 0 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 40 381,0
2 01 3 0 Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер 11 584,0
    4   Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер 134,0
2 01 5 0 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 91 218,0
2 01 6 0 Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар 25 605,0
2 01 7 0 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 7 471,0
    9   Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 27,0
2 02 0 0 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 87,0
2 02 1 0 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 87,0
2 04 0 0 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 974,0
2 04 1 0 Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 974,0
  06     Басқа да салықтық емес түсiмдер 442 665,0
    1   Басқа да салықтық емес түсiмдер 442 665,0
3 0 0 0 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 13 315,0
3 01 0 0 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 13 315,0
3 01 1 0 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 13 315,0
4 0 0 0 Трансферттердің түсімдері 130 811 734,0
4 01 0 0 Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер 16 600 665,0
4 01 2 0 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер 16 600 665,0
4 02 0 0 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 114 211 069,0
4 02 1 0 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 114 211 069,0
Функционалдық топ Сомасы,                 мың теңге
 

 

 

 

 

Функционалдық кiшi топ
 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 

 

 

Бағдарлама
 

 

Атауы
II. Шығындар 140 774 882,5
01 0 0 0 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 1 895 791,0
01 1 0 0 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 1 437 260,0
01 1 110 0 Облыс мәслихатының аппараты 55 733,0
01 1 110 001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 55 733,0
01 1 120 0 Облыс әкімінің аппараты 1 157 508,0
01 1 120 001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 954 612,0
01 1 120 004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 4 260,0
      009 Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету және өткізу 67 490,0
      013 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету 131 146,0
    282   Облыстың тексеру комиссиясы 224 019,0
      001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 224 019,0
01 2 0 0 Қаржылық қызмет 216 122,0
01 2 257 0 Облыстың қаржы басқармасы 180 943,0
      001 Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 176 997,0
      009 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 3 946,0
    718   Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 35 179,0
      001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 35 179,0
01 5 0 0 Жоспарлау және статистикалық қызмет 171 555,0
01 5 258 0 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 171 555,0
01 5 258 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 151 197,0
      005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 5 511,0
      061 Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау 14 847,0
  9     Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 70 854,0
    269   Облыстың дін істері басқармасы 70 854,0
      001 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 24 706,0
      005 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 46 148,0
02 0 0 0 Қорғаныс 176 087,0
02 1 0 0 Әскери мұқтаждар 139 674,0
    120   Облыс әкімінің аппараты 139 674,0
      010 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 89 878,0
      011 Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық қорғаныс 49 796,0
02 2 0 0 Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 36 413,0
    287   Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы 36 413,0
      003 Облыс ауқымындағы азаматтық қорғаныстың іс-шаралары 8 435,0
      004 Облыс ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 27 978,0
03 0 0 0 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 6 906 360,0
03 1 0 0 Құқық қорғау қызметi 6 906 360,0
03 1 252 0 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы 6 906 360,0
3 1 252 001 Облыс аумағында қоғамдық тәртіптті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 6 900 281,0
03 1 252 003 Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу 6 079,0
04 0 0 0 Бiлiм беру 16 769 418,0
04 2 0 0 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 3 575 852,0
04 2 261 0 Облыстың білім басқармасы 2 371 946,0
04 2 261 003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру 1 611 317,0
04 2 261 006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру 760 629,0
    285   Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 689 746,0
    285 006 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 689 746,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 514 160,0
    288 008 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттерi 514 160,0
04 4 0 0 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 10 256 059,0
04 4 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 307 591,0
04 4 253 043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 307 591,0
04 4 261 0 Облыстың білім басқармасы 8 203 577,0
04 4   024 Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 8 203 577,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 1 744 891,0
      099 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 1 744 891,0
04 5 0 0 Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру 2 016 663,0
04 5 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 12 451,0
04 5 253 003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау 12 451,0
    261   Облыстың білім басқармасы 2 004 212,0
      052 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау» 2 004 212,0
04 9 0 0 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 920 844,0
04 9 261 0 Облыстың білім басқармасы 920 844,0
04 9 261 001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 161 044,0
04 2 261 004 Облыстық мемлекеттік  білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру 36 721,0
04 2 261 005 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 11 113,0
04 2 261 007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу 235 478,0
04 9 261 011 Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету 253 643,0
      029 Әдістемелік жұмыс 85 203,0
4 9 261 113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 137 642,0
05 0 0 0 Денсаулық сақтау 3 507 009,0
05 2 0 0 Халықтың денсаулығын қорғау 493 180,0
05 2 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 443 180,0
05 2 253 006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер 337 954,0
      041 Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін қосымша қамтамасыз ету 105 226,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 50 000,0
    288 038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау 50 000,0
05 3 0 0 Мамандандырылған медициналық көмек 186 750,0
05 3 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 186 750,0
      027 Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау 186 750,0
05 4 0 0 Емханалар 20 728,0
05 4 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 20 728,0
      039 Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті  қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі 20 728,0
05 5 0 0 Медициналық көмектiң басқа түрлерi 72 327,0
05 5 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 72 327,0
5 5 253 029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 72 327,0
05 9 0 0 Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер 2 734 024,0
05 9 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 2 734 024,0
05 9 253 001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы  мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 167 373,0
05 9 253 016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету 17 435,0
05 9 253 018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер 40 038,0
      030 Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі шығыстары 716,0
      033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары 2 508 462,0
06 0 0 0 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 4 730 162,0
06 1 0 0 Әлеуметтiк қамсыздандыру 3 450 473,0
06 1 256 0 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 2 520 875,0
06 1 256 002 Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 788 000,0
06 1 256 013 Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 1 217 800,0
06 1 256 014 Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 173 800,0
06 1 256 015 Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 341 275,0
06 1 261 0 Облыстың білім басқармасы 929 598,0
06 1 261 015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру 877 342,0
      037 Әлеуметтік сауықтандыру 52 256,0
06 2 0 0 Әлеуметтiк көмек 462 576,0
06 2 256 0 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 462 576,0
06 2 256 003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 462 576,0
06 9 0 0 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 817 113,0
06 9 256 0 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 746 998,0
06 9 256 001 Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету  және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 150 302,0
      007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 192,0
      044 Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру 812,0
      067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 11 772,0
      113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 582 920,0
    270   Облыстың еңбек инспекциясы бойынша басқармасы 70 115,0
      001 Жергілікті деңгейде еңбек қатынасын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 70 115,0
07 0 0 0 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 23 605 130,5
07 1 0 0 Тұрғын үй шаруашылығы 11 794 679,3
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 11 794 679,3
      014 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері 5 747 463,0
      034 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері 6 047 216,3
07 2 0 0 Коммуналдық шаруашылық 11 810 451,2
  2 279 00 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 11 810 451,2
  2   001 Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 114 703,0
      004 Елдi мекендердi газдандыру 35 000,0
      005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 197,0
      010 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері 6 468 265,8
      030 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері 4 133 749,4
      032 Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау 1 056 536,0
08 0 0 0 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 7 587 318,0
08 1 0 0 Мәдениет саласындағы қызмет 1 317 201,0
08 1 262 0 Облыстың мәдениет басқармасы 1 317 201,0
08 1 262 001 Жергiлiктi деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 69 163,0
08 1 262 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 105 196,0
08 1 262 005 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету 331 156,0
08 1 262 007 Театр және музыка өнерін қолдау 800 258,0
      032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 11 428,0
08 2 0 0 Спорт 4 817 139,0
    285   Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 4 817 139,0
      001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 76 107,0
      002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 33 225,0
      003 Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының  мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы 4 707 807,0
08 3 0 0 Ақпараттық кеңiстiк 1 231 528,0
08 3 262 0 Облыстың мәдениет басқармасы 327 347,0
08 3 262 008 Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету 327 347,0
08 3 263 0 Облыстың ішкі саясат басқармасы 358 579,0
08 3 263 007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 358 579,0
08 3 264 0 Облыстың тілдерді дамыту басқармасы 92 495,0
08 3 264 001 Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 48 749,0
08 3 264 002 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 43 350,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 396,0
    739 0 Облыстың ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасы 453 107,0
      001 Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 96 126,0
      003 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 354 265,0
      032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 2 716,0
08 4 0 0 Туризм 11 037,0
08 4 266 0 Облыстың кәсiпкерлiк және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 11 037,0
08 4 265 021 Туристік қызметті реттеу 11 037,0
08 9 0 0 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер 210 413,0
08 9 263 0 Облыстың ішкі саясат басқармасы 126 076,0
08 9 263 001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 125 472,0
      005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 604,0
    283   Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы 84 337,0
      001 Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер 28 750,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 107,0
      005  Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 54 526,0
      032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 954,0
09       Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 12 221 059,0
  1     Отын және энергетика 8 630 478,0
    279   Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 8 630 478,0
      011 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жылу-энергетикалық жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері 8 004 044,0
      050 Жылыту маусымын іркіліссіз өткізу үшін энергия өндіруші ұйымдардың отын сатып алуға шығындарын субсидиялау 626 434,0
  9     Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер 3 590 581,0
    279   Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 3 590 581,0
      071 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 3 590 581,0
10 0 0 0 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 22 485 804,0
10 1 0 0 Ауыл шаруашылығы 21 131 589,0
    719   Облыстың ветеринария басқармасы 135 748,0
      001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 94 959,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 617,0
      028 Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер 4 173,0
      030 Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасына арналған ветеринариялық препараттарды, олардың профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру 35 999,0
10 1 741 0 Облыстың ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы 20 995 841,0
10 1 255 002 Тұқым шаруашылығын қолдау 1 391 591,0
10 1 255 018 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру 4 901,0
      019 Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу жөніндегі қызметтер 53 561,0
      041 Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандату 5 526 446,0
      045 Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу сапаларын анықтау 160 684,0
      046 Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу 6 748,0
      047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау 2 665 091,0
      050 Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу 2 960 263,0
      053 Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау 7 242 985,0
      057 Мал шаруашылығы саласында терең қайта өңдеуден өткізілетін өнімдерді өндіру үшін ауыл шаруашылығы өнімін сатып алуға жұмсайтын өңдеуші кәсіпорындардың шығындарын субсидиялау 620 588,0
      060 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде микрокредиттер бойынша ішінара кепілдендіру 270 773,0
      061 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде микроқаржы ұйымдарының операциялық шығындарын субсидиялау 92 210,0
10 3 0 0 Орман шаруашылығы 938 031,0
10 3 254 0 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 938 031,0
10 3 254 005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру 923 616,0
10 3 254 006 Жануарлар дүниесін қорғау 14 415,0
10 5 0 0 Қоршаған ортаны қорғау 184 590,0
10 5 254 0 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 184 590,0
10 5 254 001 Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 104 430,0
10 5 254 008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 80 160,0
10 6 0 0 Жер қатынастары 49 588,0
    725   Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 49 588,0
      001 Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 49 588,0
  9     Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 182 006,0
    741   Облыстың ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы 182 006,0
      001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 179 532,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 474,0
11 0 0 0 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 341 279,0
11 2 0 0 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 341 279,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 285 980,0
    288 001 Жергілікті деңгейде құрлыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 97 387,0
    288 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 406,0
      114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 188 187,0
    724   Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы 55 299,0
      001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 55 267,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 32,0
12 0 0 0 Көлiк және коммуникация 1 582 752,0
12 1 0 0 Автомобиль көлiгi 1 311 877,0
12 1 268 0 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 1 311 877,0
      002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 550 000,0
12 1 268 003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 761 877,0
12 9 0 0 Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 270 875,0
12 9 268 0 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 270 875,0
12 9 268 001 Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 75 518,0
12 9 268 005 Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау 193 210,0
      011 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 147,0
13 0 0 0 Басқалар 5 171 850,0
  3     Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 2 638 207,0
    266   Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 2 253 103,0
      005 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау 30 000,0
      010 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау 2 132 049,0
      011 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру 91 054,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 385 104,0
      051 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту 385 104,0
13 9 0 0 Басқалар 2 533 643,0
    252   Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы 53 000,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 53 000,0
    253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 27 211,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 27 211,0
13 9 257 0 Облыстың қаржы басқармасы 91 289,0
13 9 257 012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 91 289,0
13 9 258 0 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 353 069,0
13 9 258 003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу 353 069,0
    261   Облыстың білім басқармасы 225 163,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 225 163,0
    266   Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 119 293,0
      001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық  қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 118 361,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 932,0
    279   Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 26 000,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 26 000,0
    285   Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 1 499 158,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 1 499 158,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 139 460,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 139 460,0
14       Борышқа  қызмет көрсету 21 842,0
  1     Борышқа  қызмет көрсету 21 842,0
    257   Облыстың қаржы басқармасы 21 842,0
      004 Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету 21 209,0
      016 Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар  мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету 633,0
15 0 0 0 Трансферттер 33 773 021,0
15 1 0 0 Трансферттер 33 773 021,0
15 1 257 0 Облыстың қаржы басқармасы 33 773 021,0
15 1 257 007 Субвенциялар 33 773 021,0
        ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу -2 168 897,0
        Бюджеттік кредиттер 0,0
Санаты Сомасы,
мың теңге
  Сыныбы
    Кішi сыныбы
      Ерекшелігі
        Бюджеттік кредиттерді өтеу 2 168 897,0
5 0 0 0 Бюджеттік кредиттерді өтеу 2 168 897,0
5 01 0 0 Бюджеттік кредиттерді өтеу 2 168 897,0
5 01 1 0 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 2 168 897,0
        ІV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0,0
        V. Бюджет тапшылығы (профициті) 2 168 894,0
        VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) -2 168 894,0

 

тың

2019 жылғы «___»_________

№  ____

шешіміне 1-қосымша

 

Мәслихаттың

2018 жылғы 12 желтоқсандағы

№ 347

шешіміне 1-қосымша

 

 

Қостанай облысының 2019 жылға арналған облыстық бюджеті

 

 

Санаты Сомасы,            мың теңге
  Сыныбы
    Кіші сыныбы
      Атауы
        I. Кірістер 216 683 646,2
1 0 0 0 Салықтық түсімдер 6 236 856,0
1 05 0 0 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 6 236 856,0
1 05 3 0 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 6 227 597,0
    4 00 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 9 259,0
2 0 0 0 Салықтық емес түсiмдер 1 548 119,9
2 01 0 0 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 217 452,1
2 01 1 0 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 37 696,0
2 01 3 0 Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер 10 814,0
    4   Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер 125,0
2 01 5 0 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 85 153,0
2 01 6 0 Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар 23 902,0
2 01 7 0 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 59 737,1
    9   Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 25,0
2 02 0 0 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 81,0
2 02 1 0 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 81,0
2 04 0 0 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 742 728,8
2 04 1 0 Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 742 728,8
  06     Басқа да салықтық емес түсiмдер 587 858,0
    1   Басқа да салықтық емес түсiмдер 587 858,0
3 0 0 0 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 12 430,0
3 01 0 0 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 12 430,0
3 01 1 0 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 12 430,0
4 0 0 0 Трансферттердің түсімдері 208 886 240,3
4 01 0 0 Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер 18 090 090,3
4 01 2 0 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер 18 090 090,3
4 02 0 0 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 190 796 150,0
4 02 1 0 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 190 796 150,0
Функционалдық топ Сомасы,
мың теңге
 

 

 

 

 

Функционалдық кiшi топ
 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 

 

 

Бағдарлама
 

 

Атауы
II. Шығындар 219 028 276,4
01 0 0 0 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 4 384 828,8
01 1 0 0 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 2 049 715,0
01 1 110 0 Облыс мәслихатының аппараты 55 045,0
01 1 110 001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 55 045,0
01 1 120 0 Облыс әкімінің аппараты 1 743 261,5
01 1 120 001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 1 129 982,6
01 1 120 004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 185 565,5
      007 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 242 372,7
      009 Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету және өткізу 26 994,7
      013 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету 84 606,0
      113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 73 740,0
    282   Облыстың тексеру комиссиясы 251 408,5
      001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 250 675,5
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 733,0
01 2 0 0 Қаржылық қызмет 681 145,1
01 2 257 0 Облыстың қаржы басқармасы 623 101,1
      001 Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 222 949,0
      009 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 289 152,1
      113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы  трансферттер 111 000,0
    718   Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 58 044,0
      001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 53 375,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 4 669,0
01 5 0 0 Жоспарлау және статистикалық қызмет 200 106,4
01 5 258 0 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 200 106,4
01 5 258 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 178 204,4
      005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 8 042,0
      061 Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау 13 860,0
  9     Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 1 453 862,3
    269   Облыстың дін істері басқармасы 74 433,0
      001 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 26 062,4
      005 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 48 370,6
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 1 379 429,3
      061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту 1 379 429,3
02 0 0 0 Қорғаныс 415 801,2
02 1 0 0 Әскери мұқтаждар 103 152,6
    120   Облыс әкімінің аппараты 103 152,6
      010 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 49 140,0
      011 Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық қорғаныс 54 012,6
02 2 0 0 Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 312 648,6
    287   Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы 312 648,6
      002 Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерінің күрделі шығыстары 253 490,0
      003 Облыс ауқымындағы азаматтық қорғаныстың іс-шаралары 4 761,0
      004 Облыс ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 54 397,6
03 0 0 0 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 9 122 120,4
03 1 0 0 Құқық қорғау қызметi 9 122 120,4
03 1 252 0 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы 8 930 791,6
3 1 252 001 Облыс аумағында қоғамдық тәртіптті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 7 565 034,0
03 1 252 003 Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу 5 674,0
      006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 360 083,6
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 191 328,8
      053 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салу 191 328,8
04 0 0 0 Бiлiм беру 27 528 985,4
04 2 0 0 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 12 180 887,5
04 2 261 0 Облыстың білім басқармасы 8 564 180,6
04 2 261 003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру 1 835 737,6
04 2 261 006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру 891 744,0
      053 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 210 025,0
      078 Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарының мұғалімдері мен педагог-психологтарының еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 5 626 674,0
    285   Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 968 644,6
      006 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 968 644,6
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 2 648 062,3
      008 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттерi 2 648 062,3
04 4 0 0 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 8 986 449,5
04 4 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 334 827,0
04 4 253 043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 334 827,0
04 4 261 0 Облыстың білім басқармасы 8 618 365,0
04 4   024 Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 8 618 365,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 33 257,5
      099 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 33 257,5
04 5 0 0 Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру 1 987 861,7
    120   Облыс әкімінің аппараты 27 314,7
      019 Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту 27 314,7
    261   Облыстың білім басқармасы 1 960 547,0
      052 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау 1 960 547,0
  6     Жоғары және жоғары оқу орнынан кейін бiлiм беру 240 268,0
    253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 131 265,0
      057 Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету 131 265,0
    261   Облыстың білім басқармасы 109 003,0
      057 Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету 109 003,0
04 9 0 0 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 4 133 518,7
    253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 139 650,0
      034 Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары 139 650,0
04 9 261 0 Облыстың білім басқармасы 3 993 868,7
04 9 261 001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 208 646,0
04 2 261 004 Облыстық мемлекеттік  білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру 46 368,0
04 2 261 005 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 27 986,7
04 2 261 007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу 288 761,0
04 9 261 011 Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету 276 311,0
      029 Әдістемелік жұмыс 99 351,4
      067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 223 941,8
4 9 261 113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 2 822 502,8
05 0 0 0 Денсаулық сақтау 5 416 814,5
05 2 0 0 Халықтың денсаулығын қорғау 816 174,4
05 2 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 806 629,5
05 2 253 006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер 366 340,0
05 2 253 007 Салауатты өмір салтын насихаттау 149 452,0
      041 Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін қосымша қамтамасыз ету 290 373,5
      042 Медициналық ұйымның сот шешімі негізінде жүзеге асырылатын жыныстық құмарлықты төмендетуге арналған іс-шараларды жүргізу 464,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 9 544,9
      038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау 9 544,9
05 3 0 0 Мамандандырылған медициналық көмек 1 130 295,1
05 3 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 1 130 295,1
      027 Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау 1 130 295,1
05 4 0 0 Емханалар 19 350,0
05 4 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 19 350,0
      039 Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті  қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі 19 350,0
05 5 0 0 Медициналық көмектiң басқа түрлерi 78 253,0
05 5 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 78 253,0
5 5 253 029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 78 253,0
05 9 0 0 Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер 3 372 742,0
05 9 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 3 372 742,0
05 9 253 001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы  мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 173 041,0
05 9 253 008 Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру 178 490,0
05 9 253 016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету 16 275,0
05 9 253 018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер 37 376,0
      023 Ауылдық жерлерге жұмыс істеуге жіберілген медициналық және фармацевтикалық қызметкерлерді әлеуметтік қолдау 135 000,0
      030 Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі шығыстары 10 669,0
      033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары 2 821 891,0
06 0 0 0 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 12 226 210,9
06 1 0 0 Әлеуметтiк қамсыздандыру 8 252 599,4
06 1 256 0 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 6 668 635,9
06 1 256 002 Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 848 967,8
06 1 256 013 Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 1 291 485,2
06 1 256 014 Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 158 291,9
06 1 256 015 Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 369 764,0
      049 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 3 898 698,0
      056 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Халықты жұмыспен қамту орталықтарына әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 101 429,0
06 1 261 0 Облыстың білім басқармасы 942 881,0
06 1 261 015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру 881 617,0
      037 Әлеуметтік сауықтандыру 61 264,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 641 082,5
      039 Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау 641 082,5
06 2 0 0 Әлеуметтiк көмек 478 825,2
06 2 256 0 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 478 825,2
06 2 256 003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 477 315,2
      055 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 1 510,0
06 9 0 0 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 3 494 786,3
06 9 256 0 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 3 393 608,3
06 9 256 001 Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету  және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 156 344,0
      007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 7 703,0
      019 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығын дамытуға бағытталған, ағымдағы іс-шараларды іске асыру 5 981,0
      037 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығын дамытуға бағытталған іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 1 810 911,0
      044 Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру 700,0
      045 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 304 868,0
      046 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту 5 746,0
      053 Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету 17 220,0
      054 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 67 361,0
      067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 31 578,3
      113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 985 196,0
    263   Облыстың ішкі саясат басқармасы 22 767,0
      077 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту 22 767,0
    270   Облыстың еңбек инспекциясы бойынша басқармасы 78 411,0
      001 Жергілікті деңгейде еңбек қатынасын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 72 211,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 6 200,0
07 0 0 0 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 28 703 421,7
07 1 0 0 Тұрғын үй шаруашылығы 13 501 207,8
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 13 501 207,8
07 1 288 014 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері 3 346 105,1
07 1 288 034 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері 9 549 384,8
      097 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне аз қамтылған көп балалы отбасыларға коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 605 717,9
07 2 0 0 Коммуналдық шаруашылық 15 202 213,9
  2 279 00 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 15 202 213,9
  2   001 Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 251 100,5
      004 Елдi мекендердi газдандыру 808 083,5
      005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 12 119,0
      010 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері 1 717 359,9
      030 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері 8 656 297,4
      032 Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау 1 060 550,0
      113 Жергiлiктi бюджеттерден берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер 2 570 976,6
      114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 125 727,0
08 0 0 0 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 10 262 088,7
08 1 0 0 Мәдениет саласындағы қызмет 2 410 102,9
08 1 262 0 Облыстың мәдениет басқармасы 2 410 102,9
08 1 262 001 Жергiлiктi деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 74 530,0
08 1 262 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 124 589,0
08 1 262 005 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету 365 205,9
08 1 262 007 Театр және музыка өнерін қолдау 1 024 965,0
      032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 227 512,0
      113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 593 301,0
08 2 0 0 Спорт 6 043 647,4
    285   Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 6 043 647,4
      001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 76 807,2
      002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 44 630,9
      003 Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының  мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы 5 523 062,6
      032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 291 726,0
      113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 107 420,7
08 3 0 0 Ақпараттық кеңiстiк 1 513 878,2
08 3 262 0 Облыстың мәдениет басқармасы 364 912,0
08 3 262 008 Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету 364 912,0
08 3 263 0 Облыстың ішкі саясат басқармасы 544 643,2
08 3 263 007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 544 643,2
08 3 264 0 Облыстың тілдерді дамыту басқармасы 103 972,0
08 3 264 001 Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 48 765,0
08 3 264 002 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 41 074,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 7 134,0
      032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 6 999,0
    739 0 Облыстың ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасы 500 351,0
      001 Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 87 970,2
      003 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 409 711,0
      009 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 118,8
      032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 2 551,0
08 4 0 0 Туризм 10 303,0
08 4 266 0 Облыстың кәсiпкерлiк және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 10 303,0
08 4 265 021 Туристік қызметті реттеу 10 303,0
08 9 0 0 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер 284 157,2
08 9 263 0 Облыстың ішкі саясат басқармасы 150 162,0
08 9 263 001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 129 625,0
      005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 537,0
      113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 20 000,0
    283   Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы 133 995,2
      001 Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер 31 584,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 100,0
      005  Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 85 790,2
      032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 16 521,0
09       Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 2 686 299,1
  1     Отын және энергетика 815 412,2
    279   Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 815 412,2
      011 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жылу-энергетикалық жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері 519 983,2
      050 Жылыту маусымын іркіліссіз өткізу үшін энергия өндіруші ұйымдардың отын сатып алуға шығындарын субсидиялау 26 932,0
      081 Елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу 268 497,0
  9     Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер 1 870 886,9
    279   Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 1 870 886,9
      070 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері 129 700,2
      071 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 1 741 186,7
10 0 0 0 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 32 344 768,0
10 1 0 0 Ауыл шаруашылығы 30 355 626,9
    719   Облыстың ветеринария басқармасы 375 106,1
      001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 98 503,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 6 605,0
      028 Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер 2 830,2
      030 Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасына арналған ветеринариялық препараттарды, олардың профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру 34 443,4
      113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 232 724,5
10 1 741 0 Облыстың ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы 29 980 520,8
10 1 255 002 Тұқым шаруашылығын қолдау 1 499 064,0
10 1 255 018 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру 4 575,0
      019 Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу жөніндегі қызметтер 50 000,0
      041 Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандату 5 368 349,5
      045 Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу сапаларын анықтау 86 730,8
      046 Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу 6 500,0
      047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау 2 487 890,0
      050 Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу 6 324 753,0
      051 Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру мен сақтандыру шеңберінде субсидиялау 41 580,0
      053 Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау 6 761 404,0
      054 Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға есептелген қосылған құн салығы шегінде бюджетке төленген қосылған құн салығының сомасын субсидиялау 128 525,0
      055 Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау 1 213 254,0
      056 Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып алуды кредиттеу, сондай-ақ лизинг беру кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау 5 293 285,0
      057 Мал шаруашылығы саласында терең қайта өңдеуден өткізілетін өнімдерді өндіру үшін ауыл шаруашылығы өнімін сатып алуға жұмсайтын өңдеуші кәсіпорындардың шығындарын субсидиялау 579 326,0
      060 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде микрокредиттер бойынша ішінара кепілдендіру 126 384,5
      061 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде микроқаржы ұйымдарының операциялық шығындарын субсидиялау 8 900,0
10 2 0 0 Су шаруашылығы 366,0
10 2 254 0 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 366,0
10 2 254 003 Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 366,0
10 3 0 0 Орман шаруашылығы 1 237 670,0
10 3 254 0 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 1 237 670,0
10 3 254 005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру 1 218 050,7
10 3 254 006 Жануарлар дүниесін қорғау 19 619,3
10 5 0 0 Қоршаған ортаны қорғау 169 344,1
10 5 254 0 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 169 344,1
10 5 254 001 Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 119 235,0
10 5 254 008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 34 983,1
      013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 3 051,0
      113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 11 000,0
      114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 1 075,0
10 6 0 0 Жер қатынастары 56 005,0
    725   Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 56 005,0
      001 Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 56 005,0
  9     Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 525 756,0
    741   Облыстың ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы 525 756,0
      001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 199 402,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 26 354,0
      035 Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру 300 000,0
11 0 0 0 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 2 828 662,1
11 2 0 0 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 2 878 662,1
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 2 814 393,1
      001 Жергілікті деңгейде құрлыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 221 219,1
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 18 224,0
      004 Қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу 174 604,0
      113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 391 767,0
      114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 1 308 579,0
      129 Түркістан облысы Арыс қаласындағы төтенше жағдайлардың салдарын жою бойынша ағымдағы іс-шаралар өткізу 700 000,0
    724   Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы 64 269,0
      001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 64 239,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 30,0
12 0 0 0 Көлiк және коммуникация 26 025 684,7
12 1 0 0 Автомобиль көлiгi 16 876 008,9
12 1 268 0 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 16 876 008,9
      002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 259 529,8
12 1 268 003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 703 221,0
12 1 268 007 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне көлік инфрақұрылымын дамытуға  берілетін нысаналы даму трансферттері 1 902 245,2
      027 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне көлiк инфрақұрылымының басым  жобаларын қаржыландыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер 6 628 352,1
      028 Көлiк инфрақұрылымының басым  жобаларын іске асыру 7 382 660,8
  4 0 0 Әуе көлiгi 4 405 311,8
    268 0 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 4 405 311,8
      051 Әуе көлігінің инфрақұрылымын дамуы 4 405 311,8
12 9 0 0 Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 4 744 364,0
12 9 268 0 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 4 744 364,0
12 9 268 001 Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 110 511,3
12 9 268 005 Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау 188 184,0
      011 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 17 817,9
12 9 268 113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 4 427 850,8
13 0 0 0 Басқалар 19 447 099,0
  3     Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 3 875 064,1
    266   Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 2 201 796,0
      005 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау 30 000,0
      008 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 31 500,0
      010 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау 1 988 296,0
      011 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру 85 000,0
      027 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде микрокредиттерді ішінара кепілдендіру 37 000,0
      082 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін жас кәсіпкерлерге мемлекеттік гранттар беру 30 000,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 1 673 268,1
      051 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту 1 647 615,2
      052 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi 25 652,9
13 9 0 0 Басқалар 15 572 034,9
    253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 549 552,9
      058 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру 543 963,9
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 5 589,0
13 9 257 0 Облыстың қаржы басқармасы 10 432 995,0
13 9 257 012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 88 202,0
      059 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 9 805 889,0
      065 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 538 904,0
13 9 258 0 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 164 581,4
13 9 258 003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу 164 581,4
    261   Облыстың білім басқармасы 1 422 467,6
      076 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 928 909,4
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 493 558,2
    262   Облыстың мәдениет басқармасы 119 338,0
      050 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 119 338,0
    266   Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 150 643,9
      001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық  қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 129 391,6
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 931,7
      004 Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шеңберінде іс-шаралар іске асыру 18 320,6
    268   Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 867 868,3
      052 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 657 245,9
      084 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері 210 622,4
    279   Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 527 845,7
      058 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 15 069,8
      084 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері 486 675,9
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 26 100,0
    285   Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 1 203 742,1
      050 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 14 080,3
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 1 189 661,8
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 133 000,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 133 000,0
14       Борышқа  қызмет көрсету 63 803,0
  1     Борышқа  қызмет көрсету 63 803,0
    257   Облыстың қаржы басқармасы 63 803,0
      004 Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету 61 081,0
      016 Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар  мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету 2 722,0
15 0 0 0 Трансферттер 37 521 688,9
15 1 0 0 Трансферттер 37 521 688,9
15 1 257 0 Облыстың қаржы басқармасы 37 521 688,9
15 1 257 007 Субвенциялар 32 648 313,0
15 1 257 011 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару 2 117,5
      017 Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару 5 854,4
      024 Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 4 265 404,0
      026 Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге өтемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 600 000,0
        ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 4 290 816,6
        Бюджеттік кредиттер 11 419 599,0
07 0 0 0 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7 327 088,0
07 1 0 0 Тұрғын үй шаруашылығы 7 327 088,0
    279   Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 111 900,0
      046 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру 111 900,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 7 215 188,0
      009 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға және салуға кредит беру 7 215 188,0
10       Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 3 855 452,0
  1     Ауыл шаруашылығы 3 033 565,0
    741   Облыстың ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы 3 033 565,0
    255 037 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру 3 033 565,0
  9     Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 821 887,0
    258   Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 821 887,0
      007 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер 821 887,0
13       Басқалар 237 059,0
  3     Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 237 059,0
    266   Облыстың кәсiпкерлiк және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 237 059,0
      069 Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру 237 059,0
Санаты Сомасы,
мың теңге
  Сыныбы
    Кішi сыныбы
      Ерекшелігі
        Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 128 782,4
5 0 0 0 Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 128 782,4
5 01 0 0 Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 128 782,4
5 01 1 0 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 7 128 782,4
        ІV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0,0
        V. Бюджет тапшылығы (профициті) -6 635 446,8
        VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 6 635 446,8

 

 

 

Мәслихаттың

2019 жылғы «__» __________

№  ___

шешіміне 2-қосымша

 

Мәслихаттың

2018 жылғы 12желтоқсандағы

№ 347

шешіміне 2-қосымша

 

 

Қостанай облысының 2020 жылға арналған облыстық бюджеті

 

 

Санаты Сомасы,                мың теңге
  Сыныбы
    Кішi сыныбы
      Атауы
        I. Кірістер 169 285 621,3
1 0 0 0 Салықтық түсімдер 32 869 082,3
1 05 0 0 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 32 869 082,3
    3   Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 32 859 499,3
1 05 4   Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 9 583,0
2       Салықтық емес түсiмдер 643 012,0
2 01 0 0 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 214 292,0
2 01 1 0 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 39 015,0
2 01 3 0 Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер 11 192,0
    4   Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер 129,0
2 01 5 0 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 88 133,0
2 01 6 0 Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар 24 739,0
2 01 7 0 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 51 058,0
    9   Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 26,0
2 02 0 0 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 84,0
2 02 1 0 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 84,0
2 04 0 0 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 941,0
2 04 1 0 Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 941,0
  06     Басқа да салықтық емес түсiмдер 427 695,0
    1   Басқа да салықтық емес түсiмдер 427 695,0
3 0 0 0 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 12 865,0
3 01 0 0 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 12 865,0
3 01 1 0 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 12 865,0
4 0 0 0 Трансферттердің түсімдері 135 760 662,0
4 01 0 0 Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер 15 938 054,0
4 01 2 0 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер 15 938 054,0
4 02 0 0 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 119 822 608,0
4 02 1 0 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 119 822 608,0
Функционалдық топ Сомасы,                 мың теңге
 

 

 

 

 

Функционалдық кiшi топ
 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 

 

 

Бағдарлама
 

 

Атауы
II. Шығындар 169 147 611,3
01 0 0 0 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 2 628 179,6
01 1 0 0 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 1 406 397,0
01 1 110 0 Облыс мәслихатының аппараты 54 333,0
01 1 110 001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 54 333,0
01 1 120 0 Облыс әкімінің аппараты 1 130 751,0
01 1 120 001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 958 278,0
01 1 120 004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 4 117,0
      009 Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету және өткізу 40 510,0
      013 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету 127 846,0
    282   Облыстың тексеру комиссиясы 221 313,0
      001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 220 918,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 395,0
01 2 0 0 Қаржылық қызмет 209 222,0
01 2 257 0 Облыстың қаржы басқармасы 175 077,0
      001 Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 171 298,0
      009 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 3 779,0
    718   Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 34 145,0
      001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 34 145,0
01 5 0 0 Жоспарлау және статистикалық қызмет 169 480,0
01 5 258 0 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 169 480,0
01 5 258 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 148 650,0
      005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 6 485,0
      061 Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау 14 345,0
  9     Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 843 080,6
    269   Облыстың дін істері басқармасы 69 009,0
      001 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 23 864,0
      005 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 45 145,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 774 071,6
      061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту 774 071,6
02 0 0 0 Қорғаныс 170 806,0
02 1 0 0 Әскери мұқтаждар 135 624,0
    120   Облыс әкімінің аппараты 135 624,0
      010 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 86 917,0
      011 Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық қорғаныс 48 707,0
02 2 0 0 Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 35 182,0
    287   Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы 35 182,0
      003 Облыс ауқымындағы азаматтық қорғаныстың іс-шаралары 8 150,0
      004 Облыс ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 27 032,0
03 0 0 0 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 6 930 922,2
03 1 0 0 Құқық қорғау қызметi 6 930 922,2
03 1 252 0 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы 6 809 505,0
3 1 252 001 Облыс аумағында қоғамдық тәртіптті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 6 803 632,0
03 1 252 003 Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу 5 873,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 121 417,2
      053 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салу 121 417,2
04 0 0 0 Бiлiм беру 17 555 638,5
04 2 0 0 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 4 770 248,0
04 2 261 0 Облыстың білім басқармасы 2 340 052,0
04 2 261 003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру 1 591 939,0
04 2 261 006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру 748 113,0
    285   Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 679 310,0
    285 006 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 679 310,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 1 750 886,0
    285 008 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттерi 1 750 886,0
04 4 0 0 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 8 346 582,0
04 4 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 305 759,0
04 4 253 043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 305 759,0
04 4 261 0 Облыстың білім басқармасы 8 040 823,0
04 4   024 Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 8 040 823,0
04 5 0 0 Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру 1 987 114,0
04 5 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 12 030,0
04 5 253 003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау 12 030,0
    261   Облыстың білім басқармасы 1 975 084,0
      052 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау» 1 975 084,0
04 9 0 0 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 2 451 694,5
04 9 261 0 Облыстың білім басқармасы 2 451 694,5
04 9 261 001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 158 382,0
04 2 261 004 Облыстық мемлекеттік  білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру 36 278,0
04 2 261 005 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 10 737,0
04 2 261 007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу 229 752,0
04 9 261 011 Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету 249 261,0
      029 Әдістемелік жұмыс 84 832,0
4 9 261 113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 1 682 452,5
05 0 0 0 Денсаулық сақтау 3 608 085,0
05 2 0 0 Халықтың денсаулығын қорғау 535 152,0
05 2 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 435 152,0
05 2 253 006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер 333 931,0
      041 Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін қосымша қамтамасыз ету 101 221,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 100 000,0
      038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау 100 000,0
05 3 0 0 Мамандандырылған медициналық көмек 180 435,0
05 3 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 180 435,0
      027 Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау 180 435,0
05 4 0 0 Емханалар 20 027,0
05 4 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 20 027,0
      039 Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті  қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі 20 027,0
05 5 0 0 Медициналық көмектiң басқа түрлерi 71 025,0
05 5 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 71 025,0
5 5 253 029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 71 025,0
05 9 0 0 Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер 2 801 446,0
05 9 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 2 801 446,0
05 9 253 001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы  мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 164 623,0
05 9 253 016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету 16 845,0
05 9 253 018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер 38 684,0
      030 Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі шығыстары 692,0
      033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары 2 580 602,0
06 0 0 0 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 4 732 479,0
06 1 0 0 Әлеуметтiк қамсыздандыру 3 492 131,0
06 1 256 0 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 2 478 860,0
06 1 256 002 Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 776 725,0
06 1 256 013 Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 1 203 074,0
06 1 256 014 Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 171 413,0
06 1 256 015 Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 327 648,0
06 1 261 0 Облыстың білім басқармасы 911 829,0
06 1 261 015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру 860 511,0
      037 Әлеуметтік сауықтандыру 51 318,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 101 442,0
      039 Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау 101 442,0
06 2 0 0 Әлеуметтiк көмек 446 933,0
06 2 256 0 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 446 933,0
06 2 256 003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 446 933,0
06 9 0 0 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 793 415,0
06 9 256 0 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 724 646,0
06 9 256 001 Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету  және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 148 127,0
      007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 152,0
      044 Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру 785,0
      067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 11 374,0
      113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 563 208,0
    270   Облыстың еңбек инспекциясы бойынша басқармасы 68 769,0
      001 Жергілікті деңгейде еңбек қатынасын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 68 769,0
07 0 0 0 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 29 845 362,7
07 1 0 0 Тұрғын үй шаруашылығы 13 155 608,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 13 155 608,0
      014 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері 2 560 767,0
      034 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері 10 594 841,0
07 2 0 0 Коммуналдық шаруашылық 16 689 754,7
  2 279 00 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 16 689 754,7
  2   001 Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 112 653,0
      004 Елдi мекендердi газдандыру 85 066,0
      005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 123,0
      010 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері 5 535 423,4
      030 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері 9 309 651,4
      032 Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау 1 020 808,0
      113 Жергiлiктi бюджеттерден берiлетiн ағымдағы нысалы трансферттер 26 429,9
      114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 597 600,0
08 0 0 0 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 7 666 287,6
08 1 0 0 Мәдениет саласындағы қызмет 1 593 280,6
08 1 262 0 Облыстың мәдениет басқармасы 1 593 280,6
08 1 262 001 Жергiлiктi деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 64 657,0
08 1 262 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 103 826,0
08 1 262 005 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету 325 577,0
08 1 262 007 Театр және музыка өнерін қолдау 795 602,0
      032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 183 708,6
      113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 119 910,0
08 2 0 0 Спорт 4 649 383,0
    285   Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 4 649 383,0
      001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 74 266,0
      002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 32 101,0
      003 Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының  мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы 4 543 016,0
08 3 0 0 Ақпараттық кеңiстiк 1 208 520,0
08 3 262 0 Облыстың мәдениет басқармасы 323 339,0
08 3 262 008 Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету 323 339,0
08 3 263 0 Облыстың ішкі саясат басқармасы 346 777,0
08 3 263 007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 346 777,0
08 3 264 0 Облыстың тілдерді дамыту басқармасы 90 680,0
08 3 264 001 Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 47 729,0
08 3 264 002 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 42 569,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 382,0
    739 0 Облыстың ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасы 447 724,0
      001 Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 94 280,0
      003 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 350 819,0
      032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 2 625,0
08 4 0 0 Туризм 10 664,0
08 4 266 0 Облыстың кәсiпкерлiк және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 10 664,0
08 4 265 021 Туристік қызметті реттеу 10 664,0
08 9 0 0 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер 204 440,0
08 9 263 0 Облыстың ішкі саясат басқармасы 122 837,0
08 9 263 001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 122 253,0
      005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 584,0
    283   Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы 81 603,0
      001 Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер 27 878,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 104,0
      005  Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 52 699,0
      032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 922,0
09       Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 6 690 294,2
  1     Отын және энергетика 2 151 935,0
    279   Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 2 151 935,0
      011 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жылу-энергетикалық жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері 1 486 679,0
      050 Жылыту маусымын іркіліссіз өткізу үшін энергия өндіруші ұйымдардың отын сатып алуға шығындарын субсидиялау 334 179,0
      081 Елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу 331 077,0
  9     Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер 4 538 359,2
    279   Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 4 538 359,2
      071 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 4 538 359,2
10 0 0 0 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 21 826 680,0
10 1 0 0 Ауыл шаруашылығы 20 418 021,0
    719   Облыстың ветеринария басқармасы 132 897,0
      001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 93 663,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 420,0
      028 Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер 4 032,0
      030 Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасына арналған ветеринариялық препараттарды, олардың профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру 34 782,0
10 1 741 0 Облыстың ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы 20 285 124,0
10 1 255 002 Тұқым шаруашылығын қолдау 1 344 532,0
10 1 255 018 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру 4 735,0
      019 Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу жөніндегі қызметтер 51 750,0
      041 Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандату 5 339 561,0
      045 Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу сапаларын анықтау 155 250,0
      046 Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу 6 520,0
      047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау 2 574 967,0
      050 Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу 2 859 446,0
      053 Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау 6 998 053,0
      057 Мал шаруашылығы саласында терең қайта өңдеуден өткізілетін өнімдерді өндіру үшін ауыл шаруашылығы өнімін сатып алуға жұмсайтын өңдеуші кәсіпорындардың шығындарын субсидиялау 599 602,0
      060 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде микрокредиттер бойынша ішінара кепілдендіру 261 616,0
      061 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде микроқаржы ұйымдарының операциялық шығындарын субсидиялау 89 092,0
10 3 0 0 Орман шаруашылығы 922 296,0
10 3 254 0 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 922 296,0
10 3 254 005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру 908 050,0
10 3 254 006 Жануарлар дүниесін қорғау 14 246,0
10 5 0 0 Қоршаған ортаны қорғау 256 784,0
10 5 254 0 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 256 784,0
10 5 254 001 Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 100 307,0
10 5 254 008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 86 389,0
      114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 70 088,0
10 6 0 0 Жер қатынастары 48 663,0
    725   Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 48 663,0
      001 Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 48 663,0
  9     Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 180 916,0
    741   Облыстың ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы 180 916,0
      001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 177 968,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 948,0
11 0 0 0 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 639 209,8
11 2 0 0 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 639 209,8
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 584 910,8
    288 001 Жергілікті деңгейде құрлыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 95 767,0
    288 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 392,0
      114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 488 751,8
    724   Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы 54 299,0
      001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 54 268,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 31,0
12 0 0 0 Көлiк және коммуникация 27 879 797,2
12 1 0 0 Автомобиль көлiгi 27 202 812,2
12 1 268 0 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 27 202 812,2
      002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 181 406,7
12 1 268 003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 736 113,0
12 1 268 007 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне көлік инфрақұрылымын дамытуға  берілетін нысаналы даму трансферттері 4 091 173,2
      027 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне көлiк инфрақұрылымының басым  жобаларын қаржыландыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер 13 458 891,1
      028 Көлiк инфрақұрылымының басым  жобаларын іске асыру 8 735 228,2
  4     Әуе көлiгi 253 311,0
    268   Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 253 311,0
      051 Әуе көлігінің инфрақұрылымын дамуы 253 311,0
12 9 0 0 Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 423 674,0
12 9 268 0 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 423 674,0
12 9 268 001 Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 74 059,0
12 9 268 005 Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау 186 676,0
      011 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 939,0
12 9 268 113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 161 000,0
13 0 0 0 Басқалар 6 612 464,5
  3     Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 3 170 501,5
    266   Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 2 176 911,0
      005 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау 30 000,0
      010 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау 2 058 936,0
      011 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру 87 975,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 993 590,5
      051 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту 439 348,5
      052 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi 554 242,0
13 9 0 0 Басқалар 3 441 963,0
    252   Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы 142 500,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 142 500,0
    253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 26 981,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 26 981,0
13 9 257 0 Облыстың қаржы басқармасы 91 289,0
13 9 257 012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 91 289,0
13 9 258 0 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 339 994,0
13 9 258 003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу 339 994,0
    261   Облыстың білім басқармасы 413 396,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 413 396,0
    266   Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 117 144,0
      001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық  қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 116 244,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 900,0
    279   Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 26 000,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 26 000,0
    285   Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 2 145 199,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 2 145 199,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 139 460,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 139 460,0
14       Борышқа  қызмет көрсету 68 649,0
  1     Борышқа  қызмет көрсету 68 649,0
    257   Облыстың қаржы басқармасы 68 649,0
      004 Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету 67 876,0
      016 Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар  мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету 773,0
15 0 0 0 Трансферттер 32 292 756,0
15 1 0 0 Трансферттер 32 292 756,0
15 1 257 0 Облыстың қаржы басқармасы 32 292 756,0
15 1 257 007 Субвенциялар 32 292 756,0
        ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу -4 560 942,4
        Бюджеттік кредиттер 5 497 742,6
07 0 0 0 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 5 359 729,6
07 1 0 0 Тұрғын үй шаруашылығы 5 359 729,6
    279   Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 662 500,0
      046 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру 662 500,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 4 697 229,6
      009 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға және салуға кредит беру 4 697 229,6
13       Басқалар 138 013,0
  3     Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 138 013,0
    266   Облыстың кәсiпкерлiк және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 138 013,0
      069 Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру 138 013,0
Санаты Сомасы,
мың теңге
  Сыныбы
    Кішi сыныбы
      Ерекшелігі
        Бюджеттік кредиттерді өтеу 10 058 685,0
5 0 0 0 Бюджеттік кредиттерді өтеу 10 058 685,0
5 01 0 0 Бюджеттік кредиттерді өтеу 10 058 685,0
5 01 1 0 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 10 058 685,0
        ІV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0,0
        V. Бюджет тапшылығы (профициті) 4 698 952,4
        VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) -4 698 952,4

 

 

 

Мәслихаттың

2019 жылғы «__» _________

№ ____

шешіміне 3-қосымша

 

Мәслихаттың

2018 жылғы 12 желтоқсандағы

№ 347

шешіміне 3-қосымша

 

 

Қостанай облысының 2021 жылға арналған облыстық бюджеті

 

 

Санаты Сомасы,                мың теңге
  Сыныбы
    Кішi сыныбы
      Атауы
        I. Кірістер 140 774 879,5
1 0 0 0 Салықтық түсімдер 9 329 684,5
1 05 0 0 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 9 329 684,5
1 05 3 0 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 9 319 765,5
    4 00 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 9 919,0
2 0 0 0 Салықтық емес түсiмдер 620 146,0
2 01 0 0 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 176 420,0
2 01 1 0 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 40 381,0
2 01 3 0 Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер 11 584,0
    4   Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер 134,0
2 01 5 0 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 91 218,0
2 01 6 0 Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар 25 605,0
2 01 7 0 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 7 471,0
    9   Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 27,0
2 02 0 0 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 87,0
2 02 1 0 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 87,0
2 04 0 0 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 974,0
2 04 1 0 Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 974,0
  06     Басқа да салықтық емес түсiмдер 442 665,0
    1   Басқа да салықтық емес түсiмдер 442 665,0
3 0 0 0 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 13 315,0
3 01 0 0 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 13 315,0
3 01 1 0 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 13 315,0
4 0 0 0 Трансферттердің түсімдері 130 811 734,0
4 01 0 0 Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер 16 600 665,0
4 01 2 0 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер 16 600 665,0
4 02 0 0 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 114 211 069,0
4 02 1 0 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 114 211 069,0
Функционалдық топ Сомасы,                 мың теңге
 

 

 

 

 

Функционалдық кiшi топ
 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 

 

 

Бағдарлама
 

 

Атауы
II. Шығындар 140 774 882,5
01 0 0 0 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 1 895 791,0
01 1 0 0 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 1 437 260,0
01 1 110 0 Облыс мәслихатының аппараты 55 733,0
01 1 110 001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 55 733,0
01 1 120 0 Облыс әкімінің аппараты 1 157 508,0
01 1 120 001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 954 612,0
01 1 120 004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 4 260,0
      009 Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету және өткізу 67 490,0
      013 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету 131 146,0
    282   Облыстың тексеру комиссиясы 224 019,0
      001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 224 019,0
01 2 0 0 Қаржылық қызмет 216 122,0
01 2 257 0 Облыстың қаржы басқармасы 180 943,0
      001 Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 176 997,0
      009 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 3 946,0
    718   Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 35 179,0
      001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 35 179,0
01 5 0 0 Жоспарлау және статистикалық қызмет 171 555,0
01 5 258 0 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 171 555,0
01 5 258 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 151 197,0
      005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 5 511,0
      061 Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау 14 847,0
  9     Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 70 854,0
    269   Облыстың дін істері басқармасы 70 854,0
      001 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 24 706,0
      005 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 46 148,0
02 0 0 0 Қорғаныс 176 087,0
02 1 0 0 Әскери мұқтаждар 139 674,0
    120   Облыс әкімінің аппараты 139 674,0
      010 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 89 878,0
      011 Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық қорғаныс 49 796,0
02 2 0 0 Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 36 413,0
    287   Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы 36 413,0
      003 Облыс ауқымындағы азаматтық қорғаныстың іс-шаралары 8 435,0
      004 Облыс ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 27 978,0
03 0 0 0 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 6 906 360,0
03 1 0 0 Құқық қорғау қызметi 6 906 360,0
03 1 252 0 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы 6 906 360,0
3 1 252 001 Облыс аумағында қоғамдық тәртіптті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 6 900 281,0
03 1 252 003 Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу 6 079,0
04 0 0 0 Бiлiм беру 16 769 418,0
04 2 0 0 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 3 575 852,0
04 2 261 0 Облыстың білім басқармасы 2 371 946,0
04 2 261 003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру 1 611 317,0
04 2 261 006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру 760 629,0
    285   Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 689 746,0
    285 006 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 689 746,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 514 160,0
    288 008 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттерi 514 160,0
04 4 0 0 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 10 256 059,0
04 4 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 307 591,0
04 4 253 043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 307 591,0
04 4 261 0 Облыстың білім басқармасы 8 203 577,0
04 4   024 Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 8 203 577,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 1 744 891,0
      099 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 1 744 891,0
04 5 0 0 Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру 2 016 663,0
04 5 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 12 451,0
04 5 253 003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау 12 451,0
    261   Облыстың білім басқармасы 2 004 212,0
      052 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау» 2 004 212,0
04 9 0 0 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 920 844,0
04 9 261 0 Облыстың білім басқармасы 920 844,0
04 9 261 001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 161 044,0
04 2 261 004 Облыстық мемлекеттік  білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру 36 721,0
04 2 261 005 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 11 113,0
04 2 261 007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу 235 478,0
04 9 261 011 Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету 253 643,0
      029 Әдістемелік жұмыс 85 203,0
4 9 261 113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 137 642,0
05 0 0 0 Денсаулық сақтау 3 507 009,0
05 2 0 0 Халықтың денсаулығын қорғау 493 180,0
05 2 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 443 180,0
05 2 253 006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер 337 954,0
      041 Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін қосымша қамтамасыз ету 105 226,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 50 000,0
    288 038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау 50 000,0
05 3 0 0 Мамандандырылған медициналық көмек 186 750,0
05 3 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 186 750,0
      027 Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау 186 750,0
05 4 0 0 Емханалар 20 728,0
05 4 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 20 728,0
      039 Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті  қоспағанда ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің амбулаториялық-емханалық қызметтерді және медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-орталықтардың қызмет көрсетуі 20 728,0
05 5 0 0 Медициналық көмектiң басқа түрлерi 72 327,0
05 5 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 72 327,0
5 5 253 029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 72 327,0
05 9 0 0 Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер 2 734 024,0
05 9 253 0 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 2 734 024,0
05 9 253 001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы  мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 167 373,0
05 9 253 016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету 17 435,0
05 9 253 018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер 40 038,0
      030 Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі шығыстары 716,0
      033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары 2 508 462,0
06 0 0 0 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 4 730 162,0
06 1 0 0 Әлеуметтiк қамсыздандыру 3 450 473,0
06 1 256 0 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 2 520 875,0
06 1 256 002 Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 788 000,0
06 1 256 013 Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 1 217 800,0
06 1 256 014 Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 173 800,0
06 1 256 015 Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 341 275,0
06 1 261 0 Облыстың білім басқармасы 929 598,0
06 1 261 015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру 877 342,0
      037 Әлеуметтік сауықтандыру 52 256,0
06 2 0 0 Әлеуметтiк көмек 462 576,0
06 2 256 0 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 462 576,0
06 2 256 003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 462 576,0
06 9 0 0 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 817 113,0
06 9 256 0 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 746 998,0
06 9 256 001 Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету  және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 150 302,0
      007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 192,0
      044 Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру 812,0
      067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 11 772,0
      113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 582 920,0
    270   Облыстың еңбек инспекциясы бойынша басқармасы 70 115,0
      001 Жергілікті деңгейде еңбек қатынасын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 70 115,0
07 0 0 0 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 23 605 130,5
07 1 0 0 Тұрғын үй шаруашылығы 11 794 679,3
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 11 794 679,3
      014 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері 5 747 463,0
      034 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері 6 047 216,3
07 2 0 0 Коммуналдық шаруашылық 11 810 451,2
  2 279 00 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 11 810 451,2
  2   001 Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 114 703,0
      004 Елдi мекендердi газдандыру 35 000,0
      005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 197,0
      010 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері 6 468 265,8
      030 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері 4 133 749,4
      032 Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау 1 056 536,0
08 0 0 0 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 7 587 318,0
08 1 0 0 Мәдениет саласындағы қызмет 1 317 201,0
08 1 262 0 Облыстың мәдениет басқармасы 1 317 201,0
08 1 262 001 Жергiлiктi деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 69 163,0
08 1 262 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 105 196,0
08 1 262 005 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету 331 156,0
08 1 262 007 Театр және музыка өнерін қолдау 800 258,0
      032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 11 428,0
08 2 0 0 Спорт 4 817 139,0
    285   Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 4 817 139,0
      001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 76 107,0
      002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 33 225,0
      003 Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының  мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы 4 707 807,0
08 3 0 0 Ақпараттық кеңiстiк 1 231 528,0
08 3 262 0 Облыстың мәдениет басқармасы 327 347,0
08 3 262 008 Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету 327 347,0
08 3 263 0 Облыстың ішкі саясат басқармасы 358 579,0
08 3 263 007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 358 579,0
08 3 264 0 Облыстың тілдерді дамыту басқармасы 92 495,0
08 3 264 001 Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 48 749,0
08 3 264 002 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 43 350,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 396,0
    739 0 Облыстың ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасы 453 107,0
      001 Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 96 126,0
      003 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 354 265,0
      032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 2 716,0
08 4 0 0 Туризм 11 037,0
08 4 266 0 Облыстың кәсiпкерлiк және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 11 037,0
08 4 265 021 Туристік қызметті реттеу 11 037,0
08 9 0 0 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер 210 413,0
08 9 263 0 Облыстың ішкі саясат басқармасы 126 076,0
08 9 263 001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 125 472,0
      005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 604,0
    283   Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы 84 337,0
      001 Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер 28 750,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 107,0
      005  Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 54 526,0
      032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 954,0
09       Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 12 221 059,0
  1     Отын және энергетика 8 630 478,0
    279   Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 8 630 478,0
      011 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жылу-энергетикалық жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері 8 004 044,0
      050 Жылыту маусымын іркіліссіз өткізу үшін энергия өндіруші ұйымдардың отын сатып алуға шығындарын субсидиялау 626 434,0
  9     Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер 3 590 581,0
    279   Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 3 590 581,0
      071 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 3 590 581,0
10 0 0 0 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 22 485 804,0
10 1 0 0 Ауыл шаруашылығы 21 131 589,0
    719   Облыстың ветеринария басқармасы 135 748,0
      001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 94 959,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 617,0
      028 Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер 4 173,0
      030 Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасына арналған ветеринариялық препараттарды, олардың профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру 35 999,0
10 1 741 0 Облыстың ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы 20 995 841,0
10 1 255 002 Тұқым шаруашылығын қолдау 1 391 591,0
10 1 255 018 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру 4 901,0
      019 Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу жөніндегі қызметтер 53 561,0
      041 Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандату 5 526 446,0
      045 Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу сапаларын анықтау 160 684,0
      046 Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу 6 748,0
      047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау 2 665 091,0
      050 Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу 2 960 263,0
      053 Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау 7 242 985,0
      057 Мал шаруашылығы саласында терең қайта өңдеуден өткізілетін өнімдерді өндіру үшін ауыл шаруашылығы өнімін сатып алуға жұмсайтын өңдеуші кәсіпорындардың шығындарын субсидиялау 620 588,0
      060 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде микрокредиттер бойынша ішінара кепілдендіру 270 773,0
      061 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде микроқаржы ұйымдарының операциялық шығындарын субсидиялау 92 210,0
10 3 0 0 Орман шаруашылығы 938 031,0
10 3 254 0 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 938 031,0
10 3 254 005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру 923 616,0
10 3 254 006 Жануарлар дүниесін қорғау 14 415,0
10 5 0 0 Қоршаған ортаны қорғау 184 590,0
10 5 254 0 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы 184 590,0
10 5 254 001 Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 104 430,0
10 5 254 008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 80 160,0
10 6 0 0 Жер қатынастары 49 588,0
    725   Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 49 588,0
      001 Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 49 588,0
  9     Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 182 006,0
    741   Облыстың ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы 182 006,0
      001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 179 532,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 474,0
11 0 0 0 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 341 279,0
11 2 0 0 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 341 279,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 285 980,0
    288 001 Жергілікті деңгейде құрлыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 97 387,0
    288 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 406,0
      114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 188 187,0
    724   Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы 55 299,0
      001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 55 267,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 32,0
12 0 0 0 Көлiк және коммуникация 1 582 752,0
12 1 0 0 Автомобиль көлiгi 1 311 877,0
12 1 268 0 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 1 311 877,0
      002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 550 000,0
12 1 268 003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 761 877,0
12 9 0 0 Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 270 875,0
12 9 268 0 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 270 875,0
12 9 268 001 Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 75 518,0
12 9 268 005 Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау 193 210,0
      011 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 147,0
13 0 0 0 Басқалар 5 171 850,0
  3     Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 2 638 207,0
    266   Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 2 253 103,0
      005 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау 30 000,0
      010 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау 2 132 049,0
      011 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру 91 054,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 385 104,0
      051 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту 385 104,0
13 9 0 0 Басқалар 2 533 643,0
    252   Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы 53 000,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 53 000,0
    253   Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 27 211,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 27 211,0
13 9 257 0 Облыстың қаржы басқармасы 91 289,0
13 9 257 012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 91 289,0
13 9 258 0 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 353 069,0
13 9 258 003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу 353 069,0
    261   Облыстың білім басқармасы 225 163,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 225 163,0
    266   Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы 119 293,0
      001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық  қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 118 361,0
      003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 932,0
    279   Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы 26 000,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 26 000,0
    285   Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 1 499 158,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 1 499 158,0
    288   Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 139 460,0
      096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 139 460,0
14       Борышқа  қызмет көрсету 21 842,0
  1     Борышқа  қызмет көрсету 21 842,0
    257   Облыстың қаржы басқармасы 21 842,0
      004 Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету 21 209,0
      016 Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар  мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету 633,0
15 0 0 0 Трансферттер 33 773 021,0
15 1 0 0 Трансферттер 33 773 021,0
15 1 257 0 Облыстың қаржы басқармасы 33 773 021,0
15 1 257 007 Субвенциялар 33 773 021,0
        ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу -2 168 897,0
        Бюджеттік кредиттер 0,0
Санаты Сомасы,
мың теңге
  Сыныбы
    Кішi сыныбы
      Ерекшелігі
        Бюджеттік кредиттерді өтеу 2 168 897,0
5 0 0 0 Бюджеттік кредиттерді өтеу 2 168 897,0
5 01 0 0 Бюджеттік кредиттерді өтеу 2 168 897,0
5 01 1 0 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 2 168 897,0
        ІV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0,0
        V. Бюджет тапшылығы (профициті) 2 168 894,0
        VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) -2 168 894,0