проекты решений маслихата размещены на портале открытых НПА https://legalacts.egov.kz/npa/

 Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жоғары технологиялық медициналық көрсетілетін қызметтерді және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмекті алу үшін Қазақстан Республикасының азаматтарына тұрақты тұратын елді мекеннен тысқары жерлерге тегін немесе жеңілдікті жол жүруді ұсыну туралы (О предоставлении бесплатного проезда гражданам Республики Казахстан за пределы населенного пункта постоянного проживания для получения высокотехнологичных медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования).

  1. Қостанай облысының ауылдық жеріне және кенттерге, аудандық және облыстық маңызы бар қалаларға жұмысқа жіберілген медицина және фармацевтика қызметкерлеріне облыстық бюджет қаражаты есебінен әлеуметтік қолдау көрсетудің қағидалары мен мөлшерлерін айқындау туралы (Об определении Правил и размера оказания социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, направленным для работы в сельской местности и поселках, городах районного и областного значения Костанайской области, за счет средств областного бюджета).
  2. Қазақстан Республикасы азаматтарының жекелеген санаттарына тегін амбулаториялық емделу кезінде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қосымша беру туралы (О дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, отдельным категориям граждан Республики Казахстан при амбулаторном лечении бесплатно).