Решение № 461 Костанайского областного маслихата

 

г.  Костанай

20 декабря 2019  года

 

О внесении изменений в решение маслихата от 11 января 2019 года №356 года «Об избрании Костанайской областной избирательной комиссии»

 В соответствии со статьями 10, 19 Конституционного Закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:

1.              Внести в решение Костанайского областного маслихата от 11 января 2019 года № 356 «Об избрании Костанайской областной избирательной комиссии» следующие изменения:

избрать в состав Костанайской областной избирательной комиссии вместо выбывшего Найдёнова Дмитрия Евгеньевича;

вывести из состава Костанайской областной избирательной комиссии Маркову А.М. в связи со смертью.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

 

  Председатель сессии                                               Е. Смышляева  

                    

  Секретарь Костанайского

  областного маслихата                                    С. Ещанов                                                        

 

 

 

В соответствии со статьями 10, 19 Конституционного Закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:

1.           Внести в решение Костанайского областного маслихата от 11 января 2019 года № 356 «Об избрании Костанайской областной избирательной комиссии» следующие изменения:

избрать в состав Костанайской областной избирательной комиссии вместо выбывшего Найдёнова Дмитрия Евгеньевича;

вывести из состава Костанайской областной избирательной комиссии Маркову А.М. в связи со смертью.

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

 

 

  Председатель сессии                                                 Е. Смышляева  

                    

  Секретарь Костанайского

  областного маслихата                                    С. Ещанов                                                        

Внеочередная сессия Костанайского областного маслихата шестого созыва  состоится 20 декабря 2019 года в 15.00 часов, по адресу: г. Костанай, Аль-Фараби, 66, зал заседаний, 8 этаж.

В повестке дня основной вопрос: об уточнении областного бюджета на 2019-2021 годы.

 

20 декабря 2019 года в 14.30 часов состоится совместное заседание постоянной комиссии Костанайского областного маслихата по вопросам бюджета, промышленности и развития малого и среднего бизнеса и Общественного совета Костанайской области под председательством Дощановой А.И.

Основной вопрос повестки заседания: об уточнении областного бюджета  Костанайской  области на 2019-2021 годы».

Тел для справок: 575600, 575603.

2019 жылдың 13 желтоқсанында облыстық мәслихаттың депутаты О. В. Даниленконың төрағалық етуімен Қостанай облыстық мәслихатының алтыншы шақырылымының кезекті сессиясы өтті.

Сессия жұмысына Қостанай облысы әкімінің орынбасары Е. М. Спанов, облыстық мәслихат депутаттары, бірқатар облыстық басқармалар мен департаменттердің басшылары, қоғамдық ұйымдардың, Облыстың Қоғамдық кеңесінің, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. 11 мәселе қаралды. Сессияның қарауына енгізілген барлық мәселелер О. В. Даниленко және А. И. Дощанованың төрағалығымен мәслихаттың тұрақты комиссияларының бірлескен отырысында алдын ала қаралды.

Облыстық мәслихаттың 2019 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес мәслихаттың кезекті сессиясының күн тәртібіне үш негізгі мәселе енгізілді: Қостанай облысының 2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы; Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын Қостанай облысында іске асыру туралы; Қостанай облыстық мәслихатының 2019 жылғы тұрақты комиссияларының жұмыс қорытындылары туралы.

Сессия басталмас бұрын мәслихаттардың 25 жылдығына арналған салтанатты бөлім болып өтті.  Облыс әкімінің орынбасары Е. Спанов пен Қостанай облыстық мәслихатының хатшысы С. Ещанов марапаттарды аудандық және облыстық мәслихаттардың хатшылары, ардагерлер мен экс-басшыларына  табыстады.

Күн тәртібіндегі негізгі мәселелердің бірі Қостанай облысының 2020-2022 жылдарға арналған бюджетін бекіту мәселесі болды. Сессия басталар алдында бюджет жобасы Қостанай облысы Қоғамдық кеңесінің және мәслихаттың бюджет, өнеркәсіп және шағын және орта бизнесті дамыту мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясының бірлескен отырысында талқыланды.

Баяндамашы экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы басшысының міндетін атқарушы Жанна Шаймарданова өңірдің 2020 жылға дейінгі бюджеті ағымдағы жылмен салыстырғанда 11,2% — ға артып, 313,9 млрд.теңгені құрайтынын айтты. Кіріс бөлігінің басым бөлігін бұрынғысынша республикалық бюджеттен субвенциялар қалыптастыратын болады. Өз көздерінен облыстық қазынаға 89 млрд.теңге түседі деп күтілуде.

Әлеуметтік саланы қаржыландыру айтарлықтай артады. Әсіресе білім беру саласында жоспарланған өсім байқалады.

Сондай – ақ Қостанай облысында Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру мәселесі қаралды. Айта кету керек, мәслихаттың жұмыс жоспарына сәйкес, бұл мәселе О. В. Даниленко төрағалық ететін мәслихаттың тұрақты комиссиясында егжей-тегжейлі қаралды. Депутаттардың жұмыс тобы бағдарламаны іске асыруға қатысатын бірқатар нысандарды аралады. Жалпы облыс бойынша бағдарламаның негізгі нысаналы индикаторларына қол жеткізілді. Тұрақты комиссия орталық мемлекеттік органдарға жіберілетін проблемалық мәселелер бойынша ұсынымдар беріп, ұсыныстар әзірледі.

Облыс бюджетін депутаттар бірауыздан қабылдады.

13 декабря 2019 года под председательством депутата областного маслихата Даниленко О.В. состоялась очередная  сессия Костанайского областного маслихата шестого созыва.

В работе сессии  приняли участие заместитель акима Костанайской области Спанов Е.М., депутаты областного маслихата, руководители ряда областных управлений и департаментов, представители общественных организаций, Общественного совета области, средств массовой информации. Было рассмотрено 11  вопросов. Все вопросы, внесённые на рассмотрение сессии, были предварительно рассмотрены на совместном заседании постоянных комиссий маслихата, под председательством Даниленко О.В. и Дощановой А.И.

Согласно плану работы областного маслихата на 2019 год в повестку дня очередной сессии маслихата были включены три основных вопроса: об областном бюджете  Костанайской  области на 2020-2022 годы; о реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы в Костанайской области; об итогах работы постоянных комиссий Костанайского областного маслихата в 2019 году.

Перед началом сессии состоялась  Торжественная часть в честь 25-летия маслихатов.  Награды, а их сегодня получили секретари районных и областных маслихатов, ветераны  и экс-руководители, вручили заместитель акима области  Спанов Е.М. и секретарь Костанайского областного маслихата Ещанов С.Е..

Одним из основных вопросов повестки был вопрос утверждения  бюджета Костанайской области на 2020-2022 годы. Перед началом сессии проект бюджета обсудили на совместном заседании Общественного совета Костанайской области и постоянной комиссии маслихата по вопросам бюджета, промышленности и развития малого и среднего бизнеса.
Докладчик, исполняющий обязанности  руководителя управления экономики и бюджетного планирования Жанна Шаймарданова сообщила, что бюджет региона в 2020 году, в сравнении с текущим годом, будет увеличен на 11,2% и составит 313,9 млрд. тенге. Большая часть доходной части по-прежнему будет формироваться субвенциями из республиканского бюджета. От собственных источников в областную казну ожидается поступление 89 млрд.тенге.
Значительно увеличится финансирование социальной сферы. Особенно заметен запланированный рост в сфере образования.
Также был рассмотрен вопрос  реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы в Костанайской области. Стоит отметить что согласно Плану работы маслихата, данный вопрос был подробно рассмотрен на постоянной комиссии маслихата под председательством Даниленко О.В.. Рабочая группа депутатов посетила ряд объектов, участвующих в реализации программы. В целом по области достигнуты основные целевые индикаторы программы. Постоянной комиссией  даны рекомендации и выработаны предложения по проблемным вопросам, которые будут направлены в центральные госорганы.

Бюджет области депутаты приняли единогласно.

 

 

 

 

Так о своей работе говорят члены областного Общественного совета Костанайской области

   На площадке региональной службы коммуникаций прошел брифинг, на котором члены Совета отчитались о своей работе за год и рассказали о том, какие вопросы сегодня особенно острые.

Председатель Общественного совета Азамат Турсунов подчеркнул, что члены президиума Общественного совета в обязательном порядке участвуют в работе сессий областного маслихата, а также активно оказывают благотворительную помощь в важных государственных инициативах. Так, один из членов Совета Игорь Ким в рамках акции «Бакытты отбасы» приобрел для многодетных малообеспеченных семей одну 4-комнатную квартиру и два дома. Активно участвуют члены Совета в решении общественно значимых проблем населенных пунктов.

— Как мы узнаем о них? Часть вопросов поступает на наш сайт. В частности, когда  только построили  новую   школу №29 в районе «Аэропорт», нам стали поступать жалобы от населения с претензией: зачем такие деньги туда вбухали? Мы выехали на место, все проверили и дали компетентный ответ, что все законно, нет поводов для волнений, — привела один из примеров секретарь Совета Асия Дуанбаева.
Ее поддержал коллега, председатель комиссии по вопросам бюджета, Сергей Жалыбин и сказал, что они приняли активное участие в решении вопроса автобусного сообщения между Костанаем и поселком Дружба. Там были недоработки со стороны автоперевозчика, которые он пообещал устранить. — Я не раз говорю на разных встречах, что мы — мост между населением и властью. Работа сложная. Мы не получаем за нее зарплату, работаем на общественных началах и очень многие вопросы решаем за счет собственного авторитета. У нас даже до сих пор нет удостоверений члена Совета. А попробуйте без особой корочки зайти в какое-нибудь высокое госучреждение. Ладно меня, Жалыбина, еще узнают, пропустят. А если это рядовой член Совета? Он как может подтвердить свои полномочия ? И эти вопросы надо решать в том числе.

Теги: КостанайЖалыбинполитикаСоветПодробнее: https://kstnews.kz/news/society/item-55844Любое копирование материалов сайта разрешается только с активной ссылкой на материал с согласия администрации сайта. Использование авторского материала разрешается не более 30%. Газета «Костанайские новости»

 

Проект решения Костанайского областного маслихата «О внесении изменений в решение маслихата от 12 декабря 2018 года № 347 «Об областном бюджете Костанайской области на 2019-2021 годы» опубликован на интернет-портале открытых нормативных правовых актов 29 ноября 2019 года https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=2633012.

Сегодня, 11 декабря  т.г. в рамках празднования 25-летия маслихатов Республики Казахстан Генеральный директор республиканской газеты «Біздің депутат» Оразалин М.Б. вручил медаль «Үздік мәслихат хатшысы» секретарю Костанайского областного маслихата Ещанову С.Е.

По итогам рейтинга республиканской общественно-политической газеты «Біздің депутат»  за 2019 год Ещанов С.Е. вошел в число лучших секретарей маслихатов страны.

4  декабря текущего года состоялось плановое заседание постоянной комиссии областного маслихата по вопросам работы с молодежью, неправительственными организациями и общественностью под председательством депутата областного маслихата Дадановой А.М., на котором был рассмотрен плановый вопрос «О деятельности постоянной комиссии областного маслихата по вопросам работы с молодежью, неправительственными организациями и общественностью в 2019 году».

В работе комиссии  приняли  участие: депутаты областного  маслихата, представитель отдела внутренней политики акимата города Костанай, руководитель аппарата Костанайского областного маслихата,  руководители государственных учреждений, общественных организаций, СМИ.

В своем докладе депутат Костанайского областного маслихата Даданова А.М. отметила, что деятельность постоянной комиссии областного маслихата  по вопросам молодежи, неправительственных организаций и общественности в 2019 году осуществлялась в соответствии с планом работы Костанайского областного маслихата на 2019 год и согласно утвержденного Регламента областного маслихата.

За отчетный период постоянной комиссией было проведено    4 плановых заседания, в том числе 2 выездных заседания в Карабалыкском и Житикаринском районах.  Вопросы повестки заседаний постоянной комиссии были посвящены проблемным вопросам в сферах молодежной политики и развития неправительственного сектора в области:

1.О реализации молодежной политики в Костанайской области;

  1. О мерах по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений среди несовершеннолетних в Карабалыкском районе;

3.Об эффективности релизации социально значимых проектов государственного социального заказа  Житикаринского района.

В ходе рассмотрения комиссионного вопроса депутаты отметили динамику реализации комплекса мер в соответствии с Концепцией молодежной политики. Депутаты особо акцентировали востребованность рабочих специальностей в сельской местности, содействия занятости и повышения предпринимательской активности в рамках государственных программ,  реализации проектов  «С дипломом в село», «Ел ертені – болашақ жастардың қолында»,  направленных на решение приоритетных вопросов: образование, занятость, доступное жилье, поддержка молодых семей.

В связи с тем, что реализация молодежной политики нашего региона и в целом Казахстана касается буквально всех сфер  и имеет общезначимый характер, данный вопрос обсуждался в ходе совместных заседаний с другими постоянными комиссиями областного маслихата.

Наибольшее обсуждение вызвало выступление  председателя Общественного фонда Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн» Утебаевой Д.К., в котором она рассказала о деятельности и проблемах  областного ресурсного центра НПО Костанайской области. В Костанайской области по состоянию на 1 сентября 2019 года зарегистрировано 951 НПО, из них 713 городские, 238 сельские. Несмотря на большое количество зарегистрированных НПО, активно действующими среди них является всего 181 (23 %). Остальные по различным причинам бездействуют, находятся на стадии ликвидации, либо существуют лишь формально на бумагах.

В своем  выступлении Утебаева Д.К.,  обратила  внимание на некоторые проблемы касательно реализации государственного социального заказа:

Первое. Одной из проблем по-прежнему является длительный межпроектный период, связанный с неорганизованностью государственных закупок. По-прежнему отсутствие альтернативы – повод для проведения повторного конкурса. Хотя для реализации системных государственных социальных заказов необходимо практиковать двух-трехлетние проекты, такой механизм использует только управление внутренней политики.

Второе. Законодательно государственные органы имеют право авансировать  ГСЗ в размере до 50 %, но по факту НПО вынуждены реализовывать за счет собственных средств, и только потом возмещаются расходы по факту, в некоторых управлениях предусмотрены штрафные санкции за несвоевременность сдачи отчета сразу на следующий день после окончания срока реализации. Т.е. практически невозможно сдать своевременно. Хотя есть и положительные примеры авансирования в 30% размере – УВП, УВМП, УДР.

Третье. Требования к финансовым отчетам у государственных органов неоднозначные. При приеме отчетов бухгалтера государственных органов ссылаются на прокурорские проверки,  при этом представители прокуратуры не дают разъяснений НПО.

С завершающим докладом выступил заместитель  акима Карабалыкского района Аужанов А.К., который представил развернутый отчет о проделанной работе в данном направлении в 2019 году.
По итогам заседания  принято постановление.